Navigation

проф. др Наташа Валентић

Ванредни професор
Катедра за органску хемију

ТМФ - велика зграда, канцеларија 329

011/3303671
локал671
Научна областОрганска хемија
Датум избора у звањеNovember 26, 2020

Предмети

14ДЗ414DZ4 - Structure and Reactivity of Organic Molecules
ЗП281ZP281 - Organic chemistry I
ЗП282ZP282 - Organic chemistry II
МЗХ1MZH1 - The Principles of Organic Synthesis

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Менторство

Докторске академске студије

 • Синтеза, структура и својства потенцијално биолошки активних N-арил-2,2-дисупституисаних сукцинимида, Јелена Петковић-Цветковић, 30.09.2019.

Мастер академске студије

 • Проучавање односа структуре и својстава нових фотоактивних димера на бази азобензена и стилбена, Звездана Новаковић, 16.07.2018.
 • Синтеза и карактеризација нових фотоактивних димера на бази азобензена, Ивана Лојаница, 01.06.2018.
 • Синтеза, структура и солватохромизам јонских течних кристала на бази пиридинијум соли, Нада Савић, 30.09.2017.

Основне академске студије

 • Синтеза, структура и својства асиметричних течнокристалних димера на бази 4-нитроазобензена, Никола Пешић, 09.12.2020.
 • Синтеза етил-4-(4-аминофенил)-6-метил-2-тиоксо-1,2,3,4-тетрахидропиримидин-5-карбоксилата, Анђела Мишевић, 30.09.2020.
 • Синтеза и својства азо боја на бази 3,4-дихидропиримидин-2(1H)-тиона и 2-пиридона, Јелена Аврамовић, 30.09.2020.
 • Корелација структуре и антипролиферативне активности нових деривата циклоалканспиро-5-хидантоина, Звездана Новаковић, 30.09.2017.
 • Квантитативна корелација структуре и антипролиферативне активности деривата циклохексанспиро-5-хидантоина, Младен Петровић, 26.09.2017.

Основне студије

 • Синтеза, структура и солватохромизам 3-супституисаних-5,5-диметилхидантоина, Огњен Мишељић, 28.01.2009.
 • Синтеза, структура и солватохромизам потенцијално фармаколошки активних 3-алкил-5-изопропил-5-фенилхидантоина, Петар Ристић, 29.12.2008.
 • Синтеза, структура и солватохромизам потенцијално фармаколошки активних 1 - ( 4-суптституисаних фенил )-3-фенилпиролидин-2,4-диона, Јелена Петковић, 26.12.2008.
 • Проучавање структуре и карактеристика 3-(4-супституисаних бензил)-5,5-дисупституисаних хидантоина методом линеарне корелације солватохромних енергија, Жарко Вучићевић, 02.12.2008.
 • Утицај растварача на корелацију структуре и активности 5-алкил-5-фенилхидантоина, Бојана Радојковић, 25.11.2008.
 • Утицај растварача на корелацију структуре и активности антиконвулзивних лекова сличних фенитоину, Јасмина Христов, 10.10.2008.