Navigation

проф. др Слободан Петровић

Катедра за органску хемију

ТМФ - велика зграда, канцеларија 332

011/3370395
011/3303873
локал873
Датум избора у звањеJuly 11, 2016

Предмети

14Д15314D153 - The Selected Chapters of the Chemistry of Natural Organic Compounds
Д180D180 - The Chemistry of the Physiologically Active Compounds

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Марко Стаменић, Јасна Ивановић, Slavica Grujic, Стоја Миловановић, Ирена Жижовић, and Слободан Петровић, Comparative analysis of mathematical models for supercritical extraction simulation from industrially valuable lamiaceae herbs, CANADIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING, 92, 2014, pp. 75-81
 2. Јасна Ивановић, Vanja Tadic, Сузана Димитријевић-Бранковић, Марко Стаменић, Слободан Петровић, and Ирена Жижовић, Antioxidant properties of the anthocyanin-containing ultrasonic extract from blackberry cultivar “Čačanska Bestrna”, INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 53, 2014, pp. 274-281
 3. Марко Стаменић, Jelena Vulic, Sonja Djilas, Dusan Misic, Vanja Tadic, Слободан Петровић, and Ирена Жижовић, Free-radical scavenging activity and antibacterial impact of Greek oregano isolates obtained by SFE, FOOD CHEMISTRY, 165, 2014, pp. 307-315
 4. Ирена Жижовић, Јасна Ивановић, Dusan Misic, Марко Стаменић, Sofija Dordjevic, Jelena Kukic-Markovic, and Слободан Петровић, SFE as a superior technique for isolation of extracts with strong antibacterial activities from lichen Usnea barbata L., JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 72, 2012, pp. 7-14
 5. Nada Babovic, Ирена Жижовић, S. Saicic, Јасна Ивановић, and Слободан Петровић, Oxidative stabilization of sunflower oil by antioxidant fractions from selected Lamiaceae herbs, CHEMICAL INDUSTRY & CHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY, 16, 2010, pp. 287-293
 6. Nada Babovic, Sonja Djilas, Milka Jadranin, Vlatka Vajs, Јасна Ивановић, Слободан Петровић, and Ирена Жижовић, Supercritical carbon dioxide extraction of antioxidant fractions from selected Lamiaceae herbs and their antioxidant capacity, INNOVATIVE FOOD SCIENCE & EMERGING TECHNOLOGIES, 11, 2010, pp. 98-107
 7. Јасна Ивановић, Ирена Жижовић, Слободан Петровић, and Dejan Skala, Analysis of different processes of extraction: yield of extracts obtained from aloe Vera (Aloe barbadensis Miller) and sweet bay (Laurus nobilis L.) and exergy analysis of applied processes, CHEMICAL INDUSTRY & CHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY, 15, 2009, pp. 271-278
 8. Јасна Ивановић, Sonja Djilas, Milka Jadranin, Vlatka Vajs, Nada Babovic, Слободан Петровић, and Ирена Жижовић, Supercritical Carbon Dioxide Extraction of Antioxidants from Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) and Sage (Salvia officinalis L.), JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 74, 2009, pp. 717-732
 9. Dusan Misic, Ирена Жижовић, Марко Стаменић, Jelena Asanin, Mihajlo Ristic, Слободан Петровић, and Dejan Skala, Antimicrobial activity of celery fruit isolates and SFE process modeling, BIOCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 42, 2008, pp. 148-152
 10. Ирена Жижовић, Марко Стаменић, Јасна Ивановић, Александар Орловић, Mihajlo Ristic, Sofija Dordjevic, Слободан Петровић, and Dejan Skala, Supercritical extraction of sesquiterpenes from valerian root, JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 43, 2007, pp. 249-258
 11. Milka Avramov Ivić, Slobodan Petrović, F Vonmoos, Dušan Mijin, Predrag Živković, and Katica Drljević, The qualitative electrochemical determination of clarithromycin and spectroscopic detection of its structural changes at gold electrode, ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS, 9, 7, 2007, pp. 1643-1647
 12. Milka Avramov Ivić, Slobodan Petrović, Dušan Mijin, Predrag Živković, I Kosović, Katica Drljević, and M Jovanović, Studies on electrochemical oxidation of azithromycin and Hemomycin at gold electrode in neutral electrolyte, ELECTROCHIMICA ACTA, 51, 12, 2006, pp. 2407-2416
 13. Milka Avramov Ivić, Slobodan Petrović, Predrag Živković, Nebojša Nikolić, and Konstantin Popov, An electrochemical illustration of the matehematical modelling of chlorine impact and acidification in electrochemical tumour treatment and its application on agar-agar gel system, JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY, 549, 2003, pp. 129-135

Остали радови

 1. Ирена Жижовић, Ivana Arsic, Vanja Tadic, Dusan Misic, Слободан Петровић, S. Jovanovic, S. Djordjevic, Јасна Ивановић, Марко Стаменић, Стоја Миловановић, Ana Zugic, S. Savic, Jelena Asanin, N. Milcic Matic, and M. Tasiv-Kostov, Bioactive semisolid and liquid phytopreparations, 2016
 2. Ирена Жижовић, Слободан Петровић, Марко Стаменић, Јасна Ивановић, Стоја Миловановић, Dusan Misic, Ksenija Aksentijevic, S. Jovanovic, Ivana Arsic, Vanja Tadic, S. Djordjevic, Ana Zugic, and D. Runjaic Antic, Pharmaceutical compositions containing herbal based active ingredients for application in human and veterinary medicine, 2015

Менторство

Докторске академске студије

 • Дoбиjaњe, кaрaктeризaциja и oптимизaциja хипoлипeмиjских eкстрaкaтa мaтичњaкa (Melissa officinalis) и грчкoг сeмeнa (Trigonella foenum-graecum) нaткритичним угљeник(IV)-oксидoм, Александра Богдановић, 09.11.2016.
 • Проучавање деградације диметенамида-P у воденој средини применом различитих физичко-хемијских метода, Оливера Главашки, 29.12.2015.
 • Проучавање стабилности донепезил-хидрохлорида различитим аналитичким методама, Александар Младеновић, 16.11.2015.

Мастер академске студије

 • Развој метода за контролу квалитета дексазона и бенседина HPLC-ом, Александра Богдановић, 30.09.2011.

Основне студије

 • Добијање и карактеризација екстраката грчког семена (Trigonella foenum-greacum L.), Ивана Косовић, 30.10.2013.
 • Екстракција активних компоненти из непете (Nepeta cataria) и антибактеријско дејство екстракта, Ана Бачур, 29.09.2011.
 • Синтеза секундарних амина, Иван Стојков, 01.09.2011.
 • Екстракција активних компоненти видове траве (Euphrasia salisburgensis) и антимикробно дејство екстракта, Александра Божић, 11.10.2010.
 • Синтеза N,N - дисупституисаних хлорацетамида, Ивана Павић, 15.06.2010.
 • Проучавање фотодеградације метомила у води у присуству TiO2 и ZnO, Ненад Поповић, 24.05.2010.
 • Добијање екстраката невена ( Calendula officinalis ) и испитивање њихове антимикробне активности, Александра Златановић, 28.01.2010.
 • Испитивање термијске стабилности ризатриптана, Александра Дебељковић, 12.06.2009.
 • Екстракција активних компоненти камилице (Matricaria chamomilla L.) и антимикробно дејство екстракта, Ана Цветковић, 27.04.2009.
 • Испитивање стабилности метомила у води, Јелена Станковић, 03.11.2008.
 • Екстракција активних компоненти дивизме ( Verbascum thapsus) и антимикробно дејство екстракта, Јасмина Моравчевић, 20.06.2008.
 • Фотокатализована деградација метамитрона у води, Ана Смиљанић, 24.04.2008.
 • Оптимизација добијања етарског уља камилице и испитивање антимикробне активности, Ана Тјапкин, 30.10.2007.
 • Оптимизација добијања етарског уља изопа и испитивање антимикробне активности, Верица Пантић, 27.09.2007.
 • Оптимизација добијања етарског уља жалфије и испитивање антимикробне активности, Марија Вукићевић, 24.09.2007.
 • Оптимизација добијања етарског уља целера и испитивање антимикробне активности, Сања Петровић, 26.05.2006.
 • Бензиловање н фенил амида фемилсирћетне киселине помоћу микроталасног зрачења, Маша Прашчевић, 30.09.2005.
 • Синтеза н аминоацилсупстиусаних амида фенилсирћетне киселинр, Ненад Ристић, 27.06.2005.
 • Синтеза н хетеросупституисаних амида фенилсирћетне киселине, Марина Петковић, 19.04.2005.
 • Синтеза н/моносупституисаних амида капронске киселине, Милица Обрадовић, 24.12.2004.
 • Добијање етарских уља матичњака и смиља и одређивање њихове антимикробне активности, Нада Аничић, 28.06.2004.
 • Синтеза н/супституисаних анилина, Драгица Крсмановић, 26.12.2003.
 • Добијање етарског уља смреке и рузмарина и испитивање њихове антимикробне активности, Јелена Стјепановић, 02.10.2003.
 • Оптимизација синтезе каптагона, Јелена Томић, 01.10.2002.
 • Синтеза бензилиден пара /4/бромфенил/ ацетофенола, Драгана Живковић, 04.12.2001.
 • Оптимизација добијања виших масних киселина из природних једињења, Игор Татић, 08.11.2001.
 • Оптимизација синтезе персирћетне киселине, Љиљана Стојев, 09.04.2001.
 • Оптимизација синтезе изопропилестара виших масних киселина, Иван Димитријевић, 25.12.1999.
 • Синтеза н-супституисаних-2-фенилбутанамида, Владан Бјелић, 27.09.1999.