Navigation

доц. др Јасмина Николић

Доцент
Катедра за органску хемију

ТМФ - велика зграда, канцеларија 330

011/3303842
локал842
Научна областОрганска хемија
Датум избора у звањеMay 26, 2016

Предмети

Д127D127 - Physical Organic Chemistry
ЗП281ZP281 - Organic chemistry I
ЗП282ZP282 - Organic chemistry II
МТЕТ11MTET11 - Chemistry of Natural Organic Compounds
ТЕТ107TET107 - Organic Chemistry
ХОХ38HOH38 - The principles of Physical Organic Chemistry

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Менторство

Мастер академске студије

 • Синтеза, карактеризација и испитивање антиоксидативне активности 1,3-дихидро-3-[4-супституисаних-(фенилметил)имино]-2H-индол-2-она, Аница Ђурић, 30.09.2019.
 • Синтеза, карактеризација и испитивање антиоксидативне активности амида супституисаних 1,4-дихидропиридина, Павле Ђурић, 30.09.2019.
 • Синтеза фенил супституисаних 2-(3-хлор-2-хиноксалинил)хидразонбензалдехида и утицај апротичних растварача на њихове UV спектре, Јелена Јаковљевић, 30.09.2017.
 • Синтеза и карактеризација комплекса нових деривата исатина са метaлима и испитивање њихове антимикробне активности, Милош Олујић, 30.09.2016.

Основне академске студије

 • Синтеза, карактеризација и антиоксидативна активност 3-дихидро-3-[4-амино-(фенилметил)имино]-2H-индол-2-он-а и 3-дихидро-3-[4-нитро-(фенилметил)имино]-2H-индол-2-он-а, Сара Живановић, 27.01.2021.
 • Синтеза и одређивање антиоксидативне активности 2-(3-хлор-2-хиноксалинил)хидразонбензалдехида са различитим супституентима на фенилном језгру, Аница Ђурић, 26.09.2018.
 • Комплекси деривата исатина са металима и њихово антимикробно дејство, Павле Ђурић, 06.07.2017.
 • Синтеза деривата исатина и одређивање њихове антимикробне активности, Јелена Јаковљевић, 30.09.2016.
 • Синтеза и карактеризација комплекса нових деривата исатина са металима и испитивање њихове антимикробне активности, Стефан Милић, 24.12.2013.

Основне студије

 • Синтеза деривата исатина и одређивање њихове антимикробне активности, Ксенија Ковачевић, 20.06.2016.
 • Утицај супституената и растварача на UV - Vis помераје супституисаних 1,4-дихидропиридина, Зага Јовановић, 03.04.2015.
 • Синтеза нових деривата исатина, њихова карактеризација и испитивање антимикробне активности, Марија Јовановић, 13.12.2013.
 • Утицај супституената на IR и UV-Vis помераје 2-супституисаних никотинских киселина, Ана Шукало, 18.03.2013.
 • Утицај супституената на IR помераје N-фенил супституисаних алдимина, Владимир Шовић, 06.12.2012.
 • Утицај киселина на промене деформација у уздужном пресеку стакло-полиестер цеви, Гаврило Шекуларац, 23.09.2011.