Навигација

Татјана Петровић

Стручни сарадник
Катедра за опште техничке науке

ТМФ - мала зграда, канцеларија 62

011/3303899
011/3303745
локал745
локал899

Предмети

14ЗП10314ЗП103 - Техничка физика 1
ЗП24ЗП24 - Електротехника са електроником

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије