Навигација

ЗП24 - Електротехника са електроником

Спецификација предмета
НазивЕлектротехника са електроником
АкронимЗП24
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомМатематика I, Техничка физика I (Елементи више математике 1) - слушање; Математика II, Техничка физика II (Елементи више математике 2, Техничка физика) - полагањеОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаОпшти предмет за стицање основних знања из области сложених кола једносмерне струје, прелазних појава и наизменичних стурја, мерења, електричних машина и електронике.
  Исходи учења (стечена знања)Стицање основних знања неопходних за разумевање рада мерних и регулационих система и погонских уређаја, њихово пројектовање, као и предзнања везана за електрохемијско инжињерство.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеМетоде израчунавања сложених, линеарних електричних кола једносмерне струје. Тевененова и Нортонoва теорема. Теорема суперпозиције. Прелазна стања у колима једносмерне струје са R-L и R-C елементима (I реда). Прелазна стања у колима једносмерне струје са R-L-C елементима (II реда). Кола наизменичне струје, фазорско и симболичко решавање. Спрегнута кола, напонска резонанција и фактор доброте (Q фактор), пропусни опсег. Трофазни симетричан систем, везе у звезду и троугао. Обртно магнетно поље и асинхрони мотор, примена машина једносмерне струје. Мотори са оточном, редном и сложеном побудом. Примена мотора у технолошкој и металуршкој пракси. Основи примењене електронике. Полупроводници и начин провођења струје кроз њих. Диоде и њихова примена у исправљачима. Транзистори, њихова примена у појачавачким колима. Повратна спрега и њена примена у електроници и електронској регулацији. Микроелектроника, интегрисана кола, операциони појачавачи и њихова примена у мерењу, стабилизаторима струје и напона, pH-метрима. Дигитална електроника. АД/ДА конверзија. Електрична и електронска мерења, принципи, основни инструменти по методи скретања (амперметри, волтметри, омметри,...). Мерења на принципу равнотеже, електронски мостови. Електронска мерења неелектричних величина, температуре, притиска, протока, pH итд. Системи за аквизицију података.
  Садржај практичне наставеМатематичко моделовање прелазних режима у колима са кондензатором и завојницом ; Операциони појачавач ; Мерење аналогних и дигиталних величина коришћењем система за аквизицију ; Стабилизатор напона ; Симулација рада операционог појачавача на рачунару ; Симулација рада стабилизатора напона на рачунару
  Литература
  1. Дејан Бајић "Електрична и електронска кола, уређаји и мерни инструменти (основи електротехнике) I", Технолошко-металуршки факултет, Београд 1989.
  2. Дејан Бајић "Електрична и електронска кола, уређаји и мерни инструменти (основи електротехнике) II", Технолошко-металуршки факултет, Београд 1983.
  3. Младен Цветковић, Александар Којовић, Јелена Новаковић, Мирослав Живковић, Драган Митраковић "Збирка задатака из електротехнике са електроником", Технолошко-металуршки факултет, Београд 2001.
  4. Татјана Петровић, Милош Петровић, Александар Којовић, Драган Митраковић, "Електротехника са електроником - практикум", Технолошко-металуршки факултет, Београд 2012.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  21.20.8
  Методе извођења наставеПредавања, рачунске вежбе, лабораторијске вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит35
  Практична настава30Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми35
  Семинари