Навигација

проф. др Миљана Поповић

Редовни професор
Катедра за металуршко инжењерство

ТМФ - мала зграда, канцеларија 013

011/3303779
локал779
Научна областМеталургија
Датум избора у звање 22. септембар 2015.

Предмети

14Д01314Д013 - Наноструктурни метални материјали
14ДМИ114ДМИ1 - Деформационо процесирање метала–виши курс
14ДМИ914ДМИ9 - Механичко понашање материјала
14ЗП10714ЗП107 - Основи примене рачунара
14ИИМ31114ИИМ311 - Механичко понашање металних материјала
14ИИМ31714ИИМ317 - Челици и обојени материјали
14ИИМ4514ИИМ45 - Амбалажни материјали
14МИМА314МИМА3 - Метални амбалажни материјали
14МИМКМ214МИМКМ2 - Алуминијумске легуре - својства и примена
14ММИ314ММИ3 - Механика и металургија обликовања метала
22Д2522Д25 - Механичко понашање материјала
22Д2622Д26 - Наноструктурни метални материјали
22Д2922Д29 - Деформационо процесирање метала-виши курс
22ММАМ22ММАМ - Метални амбалажни материјали
22МММОМ22МММОМ - Механика и металургија обликовања метала
МИН33МИН33 - Механика и деформационо понашање метала
МИН38МИН38 - Деформационо процесирање метала
МИН475МИН475 - Алуминијумске легуре-својства и примена

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Менторство

Докторске академске студије

 • Структурa и свojствa вишeслojних Al-Mg трaкa дoбиjeних хлaдним вaљaњeм, Ана Алил, 18.05.2018.

Мастер академске студије

 • Ефекти ојачавања пресованих алуминијум-магнезијум-силицијум легура поступцима вештачког старења, Душан Шубић, 30.09.2022.

Основне академске студије

 • Изражена граница попуштања и деформационе карактеристике Al-Mg легура за ауто индустрију, Александар Ђукановић, 30.09.2021.
 • Утицај степена деформације на величину рекристалисаних зрна у Al-Mg легурама за ауто индустрију, Гордана Марковић, 30.09.2021.
 • Утицај температуре завршног жарења на микроструктуру Al-Mg легура за ауто индустрију, Кристина Пијевић, 30.09.2021.
 • Утицај термо-механичког режима прераде на својства Al-Mg легура за ауто индустрију, Алекса Средић, 31.03.2021.
 • Утицај поступка заваривања на карактеристике завареног споја Al-легура типа АА6082 и АА5083, Марко Савић, 30.09.2020.
 • Ојачавање алуминијум-магнезијум-силицијум легура поступцима вештачког и прекинутог старења, Александар Ћитић, 26.09.2018.
 • Утицај термомеханичког режима прераде на механичка и корозиона својства алуминијум-магнезијум легура, Иван Вучковић, 30.09.2014.
 • Утицај хемијског састава на механичка својства алуминијум-магнезијум легура, Андрија Миловић, 24.09.2010.

Основне студије

 • Развој поступка синтезе праха сулфида калаја пирометалуршким процесом, Дарко Николић, 19.12.2014.
 • Утицај вештачког старења на ојачавање алуминијум-магнезијум-бакар легура, Ана Алил, 24.06.2010.
 • Утицај структуре на способност обликовања алуминијум-магнезијум легура, Борис Минов, 13.07.2007.