Навигација

проф. др Миљана Поповић

Редовни професор
Катедра за металуршко инжењерство

ТМФ - мала зграда, канцеларија 013

011/3303779
локал779
Научна областМеталургија
Датум избора у звање 22. септембар 2015.

Предмети

14Д01314Д013 - Наноструктурни метални материјали
14ДМИ114ДМИ1 - Деформационо процесирање метала–виши курс
14ДМИ914ДМИ9 - Механичко понашање материјала
14ЗП10714ЗП107 - Основи примене рачунара
14ИИМ31114ИИМ311 - Механичко понашање металних материјала
14ИИМ31714ИИМ317 - Челици и обојени материјали
14ИИМ4514ИИМ45 - Амбалажни материјали
14МИМА314МИМА3 - Метални амбалажни материјали
14МИМКМ214МИМКМ2 - Алуминијумске легуре - својства и примена
14ММИ314ММИ3 - Механика и металургија обликовања метала
МИН33МИН33 - Механика и деформационо понашање метала
МИН38МИН38 - Деформационо процесирање метала
МИН475МИН475 - Алуминијумске легуре-својства и примена

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Менторство

Докторске академске студије

  • Структурa и свojствa вишeслojних Al-Mg трaкa дoбиjeних хлaдним вaљaњeм, Ана Алил, 18.05.2018.

Основне академске студије

  • Утицај термо-механичког режима прераде на својства Al-Mg за легура за ауто индустрију, Алекса Средић, 31.03.2021.
  • Утицај поступка заваривања на карактеристике завареног споја Al-легура типа АА6082 и АА5083, Марко Савић, 30.09.2020.
  • Ојачавање алуминијум-магнезијум-силицијум легура поступцима вештачког и прекинутог старења, Александар Ћитић, 26.09.2018.
  • Утицај термомеханичког режима прераде на механичка и корозиона својства алуминијум-магнезијум легура, Иван Вучковић, 30.09.2014.
  • Утицај хемијског састава на механичка својства алуминијум-магнезијум легура, Андрија Миловић, 24.09.2010.

Основне студије

  • Развој поступка синтезе праха сулфида калаја пирометалуршким процесом, Дарко Николић, 19.12.2014.
  • Утицај вештачког старења на ојачавање алуминијум-магнезијум-бакар легура, Ана Алил, 24.06.2010.
  • Утицај структуре на способност обликовања алуминијум-магнезијум легура, Борис Минов, 13.07.2007.