Navigacija

prof. dr Miljana Popović

Redovni profesor
Katedra za metalurško inženjerstvo

TMF - mala zgrada, kancelarija 013

011/3303779
lokal 779
Naučna oblast Metalurgija
Datum izbora u zvanje 22. septembar 2015.

Predmeti

14D013 14D013 - Nanostrukturni metalni materijali
14DMI1 14DMI1 - Deformaciono procesiranje metala–viši kurs
14DMI9 14DMI9 - Mehaničko ponašanje materijala
14ZP107 14ZP107 - Osnovi primene računara
14IIM311 14IIM311 - Mehaničko ponašanje metalnih materijala
14IIM317 14IIM317 - Čelici i obojeni materijali
14IIM45 14IIM45 - Ambalažni materijali
14MIMA3 14MIMA3 - Metalni ambalažni materijali
14MIMKM2 14MIMKM2 - Aluminijumske legure - svojstva i primena
14MMI3 14MMI3 - Mehanika i metalurgija oblikovanja metala
MIN33 MIN33 - Mehanika i deformaciono ponašanje metala
MIN38 MIN38 - Deformaciono procesiranje metala
MIN475 MIN475 - Aluminijumske legure-svojstva i primena

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Mentorstvo

Doktorske akademske studije

  • Struktura i svojstva višeslojnih Al-Mg traka dobijenih hladnim valjanjem, Ana Alil, 18.05.2018.

Osnovne akademske studije

  • Uticaj termo-mehaničkog režima prerade na svojstva Al-Mg za legura za auto industriju, Aleksa Sredić, 31.03.2021.
  • Uticaj postupka zavarivanja na karakteristike zavarenog spoja Al-legura tipa AA6082 i AA5083, Marko Savić, 30.09.2020.
  • Ojačavanje aluminijum-magnezijum-silicijum legura postupcima veštačkog i prekinutog starenja, Aleksandar Ćitić, 26.09.2018.
  • Uticaj termomehaničkog režima prerade na mehanička i koroziona svojstva aluminijum-magnezijum legura, Ivan Vučković, 30.09.2014.
  • Uticaj hemijskog sastava na mehanička svojstva aluminijum-magnezijum legura, Andrija Milović, 24.09.2010.

Osnovne studije

  • Razvoj postupka sinteze praha sulfida kalaja pirometalurškim procesom, Darko Nikolić, 19.12.2014.
  • Uticaj veštačkog starenja na ojačavanje aluminijum-magnezijum-bakar legura, Ana Alil, 24.06.2010.
  • Uticaj strukture na sposobnost oblikovanja aluminijum-magnezijum legura, Boris Minov, 13.07.2007.