Navigacija

14MIMA3 - Metalni ambalažni materijali

Specifikacija predmeta
Naziv Metalni ambalažni materijali
Akronim 14MIMA3
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom / Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje metala i legura koje se koriste u ambalažnoj industriji. Upoznavanje principa procesiranja tankih limova i traka, sa stanovišta postizanja svojstava koja su potrebna za sekundarnu preradu različitim postupcima oblikovanja. Upoznavanje i izbor postupaka oblikovanja za pojedine vrste ambalažnih oblika.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Razumevanje proizvodnih i aplikativnih aspekata metalne ambalaže. Upoznavanje sa funkcionalnim zahtevima pojedinih namena i sticanje sposobnosti za izbor materijala i procesa oblikovanja u konačni proizvod.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Istorijat i razvoj primene metala u izradi ambalaže. Savremeni zahtevi u pogledu svojstava ambalažnih metalnih materijala. Vrste ambalažnih oblika: limenke, konzerve, metalne tube, sprej-boce, tanke folije, poklopci i zatvarači, itd. Proizvodnja traka za ambalažnu primenu. Procesi oblikovanja i uticaj svojstava metala ili legura na sposobnost oblikovanja: (i) savijanjem, (ii) dubokim izvlačenjem, (iii) razvlačenjem. Ambalažni materijal na bazi čelika – vrste i karakteristike (beli limovi, nerđajući čelici itd.). Ambalažni materijal na bazi aluminijuma – vrste i karakteristike (proizvodnja i osobine tankih traka Al-legura iz serije 1xxx za izradu folija, 3xxx za izradu limenki i iz serije 5xxx za izradu poklopaca i konzervi).
  Sadržaj praktične nastave Analiza deformabilnosti limova. Određivanje sposobnosti za duboko izvlačenje i optimizacija ušičavosti. ; ;
  Literatura
  1. Beleške sa predavanja i autorizovana predavanja nastavnika.
  2. E. Romhanji, "Mehanika i metalurgija deformacije metala", Beograd-TMF, 2011.
  3. Aluminum Alloys for Packaging, J.G.Morris et.al., TMS, 1993.
  4. Packaging Materials, Metals Packaging for Foodstuffs, Peter K.T. Oldring and Ulrich Nehring, Inter. Life Sci. Institute, 2007.
  5. W.F.Hosford, R.M.Caddell, Metal Forming - Mehanics&Metallurgy, Cambridge University Press, 2011.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava, prezentacije i eksperimentalne vežbe;
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 70
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari