Навигација

доц. др Ана Зекић

Доцент
Катедра за математичке науке

ТМФ - мала зграда, канцеларија 31

011/3303865
Научна областМатематика
Датум избора у звање 1. новембар 2017.

Предмети

14ЗП10214ЗП102 - Математика 1
ДЗМ3ДЗМ3 - Математичка обрада експерименталних података
ЗП112ЗП112 - Математика 2
ЗП27ЗП27 - Диференцијалне једначине
МЗМ1МЗМ1 - Математичка обрада експерименталних података

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије