Навигација

ДЗМ3 - Математичка обрада експерименталних података

Спецификација предмета
НазивМатематичка обрада експерименталних података
АкронимДЗМ3
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомПоложена Математика 1 и Математика2Облик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенти науче основне појмове и тврђења из следећих области: из теорије вероватноће , математичке статистике и метода извођења емпиријских формула.
   Исходи учења (стечена знања)Оспособљеност студената да знања стечена у овом наставном предмету успешно користе у савладавању градива других наставних предмета, које се изучавају на Факултету, из области природних и техничко-технолошких наука. Оспособљеност студената да стечена математичка знања користе у решавању техничких и технолошких проблема, као и у математичкој обради експерименталних података.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеВероватноћа- дефиниције вероватноће, особине , случајна променљива, најважније дискретне и непрекидне расподеле , вишедимензионалне случајне променљиве , најважније вишедимензионалне расподеле, нумеричке карактеристике расподела, централна гранична теорема; Статистика- случајни узорак, примери најважнијих статистика, таблично и графичко приказивање статистичких података , тачкасте и интервалне оцене параметара, параметарски и непараметарски тестови, регресија (линеарна. нелинеарна, вишедимензионална). После излагања теорије решавају се примери, односно задаци којима се илуструју појмови и њихови међусобни односи изложени у теоријском делу наставе. Осим тога, постављају се и решавају задаци којима се илуструје и увежбава примена стечених теоријских знања у решавању проблема у природним и техничко-технолошким наукама.
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. • Н.Миличић, М. Обрадовић, Елементи више математике ( теорија са примерима и задацима), Академска мисао, Београд, 2003.
   2. • Н.Миличић, М. Обрадовић, Збирка задатака из више математике, Академска мисао, Београд, 2004.
   3. Tom M. Apostol, Calculus, volume II, Blaisdell Publishing Company, 1964
   4. Bertsekas, Tsitsiklis, Introduction to Probability , MIT lecture notes, 2000
   5. Hogg, Craig, Introduction to Mathematical Statistics, Macmillan, 1978
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеПредавања у оквиру којих се излаже теорија и раде задаци у којима се показује примена изложене теорије
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит60
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми40
   Семинари