Navigacija

doc. dr Ana Zekić

Docent
Katedra za matematičke nauke

TMF - mala zgrada, kancelarija 31

011/3303865
Naučna oblast Matematika
Datum izbora u zvanje 1. novembar 2017.

Predmeti

14ZP102 14ZP102 - Matematika 1
DZM3 DZM3 - Matematička obrada eksperimentalnih podataka
ZP112 ZP112 - Matematika 2
ZP27 ZP27 - Diferencijalne jednačine
MZM1 MZM1 - Matematička obrada eksperimentalnih podataka

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije