Navigacija

as. master Jelena Vicanović

Asistent
Katedra za matematičke nauke
011/3370415
Naučna oblast Matematika
Datum izbora u zvanje 22. oktobar 2015.