Navigacija

as. master Ivana Sarić

Asistent
Katedra za matematičke nauke

TMF - mala zgrada, kancelarija 29 v

011/3370415
011/3303865
Naučna oblast Matematika
Datum izbora u zvanje 30. oktobar 2020.