Навигација

ХХИ211 - Елементи вероватноће и статистике

Спецификација предмета
НазивЕлементи вероватноће и статистике
АкронимХХИ211
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомПоложена Математика 1 и Математика 2Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенти науче основне појмове и тврђења из следећих области: из теорије редова , нумеричких и степених , из теорије вероватноће , математичке статистике и метода извођења емпиријских формула.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљеност студената да знања стечена у овом наставном предмету успешно користе у савладавању градива других наставних предмета, које се изучавају на Факултету, из области природних и техничко-технолошких наука. Оспособљеност студената да стечена математичка знања користе у решавању техничких и технолошких проблема, као и у математичкој обради експерименталних података.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеНумерички редови – дефиниција,најважнији критеријуми конвергенције, степени редови - дефиниција, особине, област конвергенције, развој функција у степене редове, сумирање редова ; Вероватноћа- дефиниције вероватноће, особине , случајна променљива, најважније расподеле , нумеричке карактеристике расподела, централна гранична теорема; Статистика- случајни узорак, примери најважнијих статистика, таблично и графичко приказивање статистичких података , тачкасте и интервалне оцене параметара, параметарски и непараметарски тестови, регресија.
  Садржај практичне наставеНа вежбама се решавају примери, односно задаци којима се илуструју појмови и њихови међусобни односи изложени у теоријском делу наставе. Осим тога, на вежбама се постављају и решавају задаци којима се илуструје и увежбава примена стечених теоријских знања у решавању проблема у природним и техничко-технолошким наукама.
  Литература
  1. • Н.Миличић, М. Обрадовић, Елементи више математике ( теорија са примерима и задацима), Академска мисао, Београд, 2003.
  2. • Н.Миличић, М. Обрадовић, Збирка задатака из више математике, Академска мисао, Београд, 2004.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  210
  Методе извођења наставеПредавања и рачунске вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит40
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми60
  Семинари