Навигација

ЗП112 - Математика 2

Спецификација предмета
НазивМатематика 2
АкронимЗП112
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ7.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ наставног предмета је да студенти науче основне појмове и тврђења: из интегралног рачуна, из теорије реалних функција две и више назависно променљивих, из теорије комплексних функција и из теорије поља. Осим тога, студенти треба да овладају неким могућностима примене интегралног рачуна и теорије поља у природним и техничко-технолошким наукама.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљеност студената да знања стечена у овом наставном предмету успешно користе у савладавању градива других наставних предмета, које се изучавају на Факултету, из области природних и техничко-технолошких наука. Оспособљеност студената да стечена математичка знања користе у решавању техничких и технолошких проблема.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеИнтегрални рачун реалних функција једне реалне променљиве—неодређени интеграл, одређени интеграл, несвојствени интеграл, примене интеграла. ; Реалне функције две и више реалних променљивих-појам реалне функције две и више реалних променљивих, гранична вредност и непрекидност, парцијални иѕвод и тотални диференцијал функције две и више променљивих, . ; Основнипојмови из теорије функције комплексне променљливе-појам функције комплексне променљиве, једнолисне функције, основне елементарне функције. ; Криволинијски и вишеструки интеграли-криве и површи, криволинијски интеграл прве врсте, криволинијски интеграл друге врсте, двојни интеграл, тројни интеграл, површински интеграл прве и друге врсте, теореме Грин-Стокса и Гауса-Остроградског. ; Скаларна и векторска поља-појам скаларног поља, извод у правцу, градијент, векторско поље, флукс и дивергенција векторског поља, циркулација и ротор векторског поља, врсте векторских поља, Хамилтонов операгтор, диференцијалне операције другог реда. ;
  Садржај практичне наставеНа вежбама се решавају примери, односно задаци којима се илуструју појмови и њихови међусобни односи изложени у теоријском делу наставе. Осим тога, на вежбама се постављају и решавају задаци којима се илуструје и увежбава примена стечених теоријских знања у решавању проблема у природним и техничко-технолошким наукама
  Литература
  1. N. Miličić, M. Obradović, Elementi više matematike (teorija sa primerima i zadacima), Akademska misao, Beograd, 2003.
  2. N. Miličić, M. Obradović, Zbirka zadataka iz više matematike , Akademska misao, Beograd, 2004.
  3. N. Miličić. M. Miličić, Elementi više matematike , II deo, II izdanje Akademska misao, Beograd, 2011.
  4. N. Miličić. M. Miličić ,Zbirka rešenih zadataka iz više matematike, II deo, II izdanje, ,Akademska misao, Beograd, 2011.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  33
  Методе извођења наставеПредавања и рачунске вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања20Писмени испит
  Практична наставаУсмени испит40
  Пројекти
  Колоквијуми40
  Семинари