Навигација

проф. др Антоније Оњиа

Ванредни професор
Катедра за аналитичку хемију и контролу квалитета

ТМФ - велика зграда, канцеларија 216

011/3370547
011/3303646
локал646
Научна областАналитичка хемија
Датум избора у звање 21. септембар 2017.

Предмети

14Д14114Д141 - Масена спектрометрија
14МХКК1114МХКК11 - Недеструктивна елементарна анализа
14ХКК4414ХКК44 - Пројектовање и акредитација лабораторија
14ХКК4914ХКК49 - Контрола квалитета ваздуха и воде
Д150Д150 - Одабрана поглавља инструменталне анализе
Д183Д183 - Хемијски сензори
ДЗ1ДЗ1 - Виши курс аналитичке хемије
ЗП21ЗП21 - Аналитичка хемија
ЗП44ЗП44 - Стручна пракса
МХМСМХМС - Масена спектрометрија

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Slavica Ražić и Антоније Оњиа, Trace element analysis and pattern recognition techniques in classification of wine from central Balkan countries, AMERICAN JOURNAL OF ENOLOGY AND VITICULTURE, 61, 4, 2010, pp. 506-511
 2. Aleksandra Nastasović и Антоније Оњиа, Determination of glass temperature of polymers by inverse gas chromatography, JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A, 1195, 1-2, 2008, pp. 1-15
 3. Kamil Motyka, Антоније Оњиа, Pavel Mikuška и Zbynek Vecera, Flow-injection chemiluminescence determination of formaldehyde in water, TALANTA, 71, 2, 2007, pp. 900-905
 4. Snežana Dragović и Антоније Оњиа, Classification of soil samples according to their geographic origin using gamma-ray spectrometry and principal component analysis, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY, 89, 2, 2006, pp. 150-158
 5. Biljana Škrbić и Антоније Оњиа, Prediction of the Lee retention indices of polycyclic aromatic hydrocarbons by artificial neural network, JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A, 1108, 2, 2006, pp. 279-284
 6. Ljubinka Rajaković и Антоније Оњиа, The Potential of Piezoelectric Sensors for Characterization of Activated Carbon Cloth Applied in Adsorption of Phenols from Air, ACS Symposium Series, 690, 1998, pp. 168-173

Књиге

 1. Антоније Оњиа, Chemometric Approach to the Experiment Optimization and Data Evaluation in Analytical Chemistry, монографија, University of Belgrade, TMF, Serbia, 2016, 143; ISBN 978-86-7401-338-0

Менторство

Мастер академске студије

 • Упоредна анализа физичко-хемијских параметара различитих премаза за метал на епоксидној бази, Андријана Недељковић, 28.09.2020.
 • Верификација термичке десорпције са гасном хроматографијом за анализу BTEX (бензен, толуен, етил бензен, ксилен) у амбијенталном ваздуху, Јасмина Јаћовић, 16.06.2020.
 • Оптимизација технолошког поступка пречишћавања отпадних вода применом Фентон и Фото Фентон процеса у комбинацији са ултразвучним третманом, Сања Ранковић, 30.09.2019.
 • Гама спектрометријска анализа вертикалне дистрибуције цезијума-137 у ерозионим земљиштима, Жељко Ћировић, 30.09.2019.
 • Временске промене укупних количина комуналних отпадних вода градова у Србији, Александар Лунић, 26.09.2019.
 • Утицај пушења на садржај респираторних честица PM10 и PM2.5 у ресторанима, Вук Дамњановић, 19.09.2019.
 • Анализа садржаја фипронила у јајима методом течне хроматографије са тандем масеном спектрометријом (HPLC-MS/MS), Јелена Радуловић, 28.09.2018.
 • Анализа хемијског третмана воде у парним котловским постројењима, Бојан Сретеновић, 27.09.2018.

Основне академске студије

 • Процена здравственог ризика од тешких метала на локацији напуштене нафтне бушотине, Андриана Адамовић, 25.02.2021.
 • Примена инверзне гасне хроматографије за карактеризацију сепарационих медијума, Јована Макара, 17.12.2020.
 • Анализа УВ филтера у козметичким производима HPLC методом, Ива Ђуровић, 29.09.2020.
 • Процена еколошког и здравственог ризика од тешких метала у земљишту јужне Србије, Андријана Милетић, 28.09.2020.
 • Одређивање трагова бензофенона у течним екстрактима из амбалаже HPLC методом, Јована Илиевски, 25.09.2020.
 • Интеграција програма за табеларне прорачуне и електронску пошту у лабораторијски информативни менаџмент систем (LIMS), Никола Митровић, 25.08.2020.
 • Дисперзивна микроекстракција на чврстој фази и анализа на живином анализатору садржаја живе у води, Ивана Мосуровић, 25.06.2020.
 • Микроталасна дигестија чоколаде и одређивање садржаја кадмијума масеном спектрометријом са индуктивно спрегнутом плазмом, Марија Миљковић, 26.09.2019.
 • Одређивање садржаја метала у флашираним водама дисперзивном микроекстракцијом на чврстој фази и х-флуоресцентном спектрометријом, Марко Степановић, 30.08.2019.
 • Анализа садржаја баријума у ружевима за усне методом оптичке емисионе спектрометрије са индуковано спрегнутом плазмом, Јелена Стојановић, 28.12.2018.
 • Одређивање садржаја фталата у дечијим играчкама методом гасне хроматографије са масеном спектрометријом, Јасмина Јаћовић, 28.09.2018.
 • Одређивање активности Ra-226 у флашираним водама гама спектрометријом, Жељко Ћировић, 28.09.2018.
 • Анализа садржаја полицикличних ароматичних угљоводоника у емисији (отпадни гас) методом гасне хроматографије са масеном спектрометријом, Вук Дамњановић, 28.09.2018.
 • Анализа садржаја тешких метала у коренастом поврћу методом масене спектрометрије са индуковано спрегнутом плазмом, Александар Лунић, 27.09.2018.
 • Испитивање унутрашњих зидова зграда портабл x-флуоресцентним спектрометром, Катарина Лола Бијелић, 27.09.2018.