Навигација

14ХКК311 - Инструменталне методе 2

Спецификација предмета
НазивИнструменталне методе 2
Акроним14ХКК311
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
   Условљност другим предметомИнструменталне методеОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ курса је да се студент упозна са дометима и ограничењима савремених инструменталних метода хемијске анализе. Имајући у виду велики број доступних инструменталних метода и комбинованих (хибридних) инструменталних техника аналитичар мора да научи да упоређује карактеристике појединих метода и одабере најпогоднију за конкретну примену. Такође треба да упозна све могућности хибридних метода и да их користи у квантитативној и квалитативној анализи.
   Исходи учења (стечена знања)Након овога курса студент је оспособљен да одабере и примени најпогоднију методу за анализу реалних узорака, да правилно припреми узорак за анализу, да тумачи добијене спектре, односно да уради квалитативну и квантитативну анализу.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеАтомска апсорпциона и емисиона спектроскопија, хроматографске методе (хроматографија на хартији, гел, гасна, течна и јонска хроматографија), масена спектрометрија, тандем масена спектрометрија, комбиноване методе (гасно-масена, течно-масена, индуковано спрегнута плазма са масеним детектором, температурски програмирана десорпција-масена спектрометрија, индуковано-спрегнута плазма са изотопском анализом), електронска спектроскопија и друге методе за испитивање чврстих узорака и површине.
   Садржај практичне наставеОрганизована је у облику индивидуалних вежби под надзором асистента. Обухвата квалитативну и квантитативну анализу узорака гасном и течном хроматографијом, ултравиолетном, инфрацрвеном и масеном спектрометријом, атомском абсорпционом и емисионом спектроскопијом.
   Литература
   1. M. Tодоровић, П. Ђорђевић i В. Антонијевић, Оптичке методе инструменталне анализе, БУ, Хемијски факултет Београд 1997.
   2. С. Милосављевић, Структурне инструменталне методе, БУ, Хемијски факултет Београд 1997.
   3. Љ. Фотић, M. Лаушевић, Д. Скала i M. Бастић, Инструменталне методе хемијске анализе –практикум за вежбе, TMФ Београд 1990.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   21
   Методе извођења наставеПредавања, семинари студената и експерименталне вежбе
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит50
   Практична настава30Усмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари20