Навигација

14ХКК49 - Контрола квалитета ваздуха и воде

Спецификација предмета
НазивКонтрола квалитета ваздуха и воде
Акроним14ХКК49
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаобавезан предмет
   Условљност другим предметомИнструменталне методе, Инструменталне методе 2Облик условљености
   Циљеви изучавања предметаКурс треба да укаже на основне проблеме загађења околине, последице присуства загађујућих материја у ваздуху и води и могућности њиховог уклањања.Студенти треба да се упознају са аналитичким методама које се користе за детекцију загађујућих материја и стекну знање потребно да анализирају реалне узорке.
   Исходи учења (стечена знања)Курс обухвата основне податке о изворима и пореклу загађења ваздуха и воде, последицама присуства полутаната у околини и могућностима како превенције емисије тако и уклањања полутаната. Студент треба да стекне знање о томе како правилно да узме репрезентативан узорак, да га припреми за анализу и одабере погодну методу хемијске анализе.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеВрсте, карактер и извори загађења ваздуха, узимање узорка ваздуха или димних гасива, методе за анализу гасова и могућност за превенцију загађења и уклањање полутаната. ; Врсте, карактер и извори загађења воде, узимање узорка воде и припрема узорка за анализу, методе за анализу воде за пиће, површинске и отпадне воде. ;
   Садржај практичне наставеАнализа ваздуха ; 1. Узимање узорка ваздуха и одређивање концентрације азотних или сумпорних оксида. ; 2. Анализа димних гасова ; Анализа воде ; 3. Одређивање концентрације тешких метала у води за пиће ; 4. Одређивање кисеоника и хемијске потрошње кисеоника. ; 5. Концентрација хлорида и хлора у води за пиће. ; 6. Одређивање концентрације фенола колориметријски и течном хроматографијом. ; 7. Анализа трагова пестицида течном хроматографијом са масеним детектором.
   Литература
   1. Т. М. Ђуркић, С. Д. Грујић, М. Д. Лаушевић, „Методе анализе загађујућих материја“, Технолошко-металуршки факултет, Београд, 2015.
   2. В. Рекалић, Анализа загађивача ваздуха и воде, TMF Beograd 1989.
   3. M. Лаушевић, Анализа загађивача ваздуха и воде – практикум, интерна публикација Катедре за аналитичку хемију, 2000.
   4. M. Radоjevic i V.N. Bashkin, Practical Environmental Analysis, Royal Society of Chemistry, Cambridge, 1999.
   5. F. Settle (Ed.), Hand Book of Instrumental Techniques for Analytical Chemistry, Prentice Hall Inc., New Jersey, 1997.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   22
   Методе извођења наставеПредавања и лабораторијске вежбе студената.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит50
   Практична настава30Усмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари20