Навигација

МХМС - Масена спектрометрија

Спецификација предмета
НазивМасена спектрометрија
АкронимМХМС
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да се укаже на изузетан потенцијал масене спектрометрије (MS) за идентификацију и квантитативно одређивање органских једињења.У том смислу посебно су истакнуте комбиноване технике, "GC-MS" и "LC-MS", које омогућавају анализу компликованих смеша као и “ICP-MS” метода елементарне и изотопске анализе.
  Исходи учења (стечена знања)У току курса студент треба да стекне знање које му омогућава да примени масену спектрометрију у различитим областима од испитивања структуре и идентификације једињења до квантитативног одређивања трагова аналита у компликованим смешама. Такође треба да развије експерименталне вештине у примени комбинованих техника "НРLC-MS", "HPLC-MS/MS" и “ICP-MS”.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПрограмом су обухваћени класични садржаји, који објашњавају основне принципе масене спектрометрије, али и новија достигнућа, посебно у у домену техника јонизације (EI, CI, APCI, ESI, MALDI) и примене различитих типова анализатора (магнетни, електростатички, квадруполни, различити типови јонских трапова, анализатор на бази времена прелета). Обухваћене су карактеристике различитих комбинација анализатора код хибридних инструмената, које омогућују знатно проширење примене масене спектрометрије, како као методе хемијске анализе, тако и као истраживачке дисциплине. За идентификацију органских једињења користе се реакције фрагментације јона, такозвани "MS-MS" спектри а за квантитативну анализу компликованих смеша користе се комбиноване технике "GC/MS" или "HPLC/MS" или "HPLC/MS-MS" што ће бити демонстрирано у лабораторији. Посебна пежња че бити посвећена изотопској анализи и квантитативној анализи метала.
  Садржај практичне наставеЛабораторијске вежбе: Снимање масених спектара једињења и изотопског састава елемената, тандем масена спектрометрија, течном хроматографија са масеноспектрометријским детектором, купловано спрегнута плазма са масеноспектрометријским детектором.
  Литература
  1. B. Ardrey, Liquid Chromatography – Mass Spectrometry: An Introduction, John Wiley and Sons, Chichester, 2003.
  2. R.M. Smith and K.L. Busch, Understanding Mass Spectra – A Basic Approach, John Wiley and Sons, New York, 1999.
  3. J. Barker, Mass Spectrometry, John Wiley and Sons, Chichester, 1999.
  4. T.A. Lee, A Beginner's Guide to Mass Spectral Interpretation, John Wilea and Sons, Chichester, 1998.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  201
  Методе извођења наставе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит50
  Практична настава20Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари30