Navigacija
  • Katalog TMF
  • Inovacioni centar
  • Centar za nanotehnologije i funkcionalne materijale
  • Centar za čistiju proizvodnju
  • Centar CPAG
  • TMF u medijima i na sajmovima
  • Alumni i prijatelji
Više vesti...

Pristupno predavanje za kandidata koji se prijavio na konkurs za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Organska hemija sa temom "Derivati karboksilnih kiselina - amidi" održaće se u petak 23.02.2018. u 16:00 časova u učionici Katedre za organsku hemiju. Kandidat koji je pozvan da održi predavanje: dr Nevena Prlainović.

Održano 54. savetovanje Srpskog hemijskog društva i obeleženo 120 godina postojanja. Više o ovom velikom jubileju možete pročitati ovde.

Više vesti...