Navigacija

Arhiva vesti

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU METALURGIJA

Opšte vesti

Pristupno predavanje za kandidate koji su se prijavili na konkurs za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Metalurgija, sa temom „Teorija pirometalurških procesa u dobijanju tehnoloških metala iz primarnih i sekundarnih sirovina sa osvrtom na retke i kritične“, održaće se u utorak 22. avgusta 2017. godine u Svečanoj sali TMF-a sa sledećim redosledom kandidata:

1. Bojan Gligorijević u 15 časova,

2. Vaso Manojlović u 16 časova,

3. Milena Ćosić u 17 časova.

Obaveštenje o pristupnom predavanju

Opšte vesti

Obaveštavamo Vas da će se pristupno predavanje po konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Elektrotehnika za jednog prijavljenog kandidata, Miloša Petrovića , sa temom "Prelazna stanja u kolima jednosmerne struje sa R-C elementima" održati 14.08.2017. god. u učionici br.8 od 12-14

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU AH-2

Opšte vesti

Pristupno predavanje za kandidata koji se prijavio na konkurs za izbor jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Analitička hemija, sa temom „Validacija metoda u analitičkoj hemiji“, održaće se u petak 09.06.2017. u 11 časova u učionici 248 (TMF, ...

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU OH

Opšte vesti
Pristupno predavanje za kandidata koji se prijavio na konkurs za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Organska hemija, sa temom „QSAR: racionalan pristup u dizajniranju lekova“, održaće se u četvrtak 01.06.2017. u 13:30 časova u učionici Katedre za organsku hemiju.  Kandidat koji je pozvan da održi predavanje: Dr Nemanja Trišović.

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU AH

Opšte vesti

Pristupno predavanje za kandidata koji se prijavio na konkurs za izbor jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Analitička hemija, sa temom „Validacija metoda u analitičkoj hemiji“, održaće se u petak 02.06.2017. u 11 časova u učionici 248 (TMF, 2. sprat). Kandidat koji je pozvan da održi predavanje: Dr Antonije Onjia.

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU OHT

Opšte vesti

Pristupno predavanje za kandidata koji se prijavio na konkurs za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Hemijsko inženjerstvo, sa temom „Procesi dobijanja konvencionalnih i alternativnih dizel goriva u savremenim rafinerijama“, održaće se u ponedeljak 29.05.2017. u 11 časova u Svečanoj sali TMF-a. Kandidat koji je pozvan da održi predavanje: Dr Sandra Glišić.

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU IZŽS

Opšte vesti

Pristupno predavanje za kandidata koji se prijavio na konkurs za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Inženjerstvo zaštite životne sredine, sa temom „Reoksigenacija i bilans kiseonika u vodama“, održaće se u petak 02.06.2017. u 10 časova u Sali 001 TMF. Kandidat koji je pozvan da održi predavanje: Dr Vladimir Pavićević.

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU S

Opšte vesti

Pristupno predavanje za kandidate koji su se prijavili na konkurs za izbor jednog docenta ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Sociologija, sa temom „Novo klasno strukturiranje u Srbiji“ održaće se u četvrtak 01.06.2017. u 11 časova u Učionici 7 . Kandidat koji je pozvan da održi predavanje: Dr Suzana Ignjatović.

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU MA

Opšte vesti

Pristupno predavanje za kandidata koji se prijavio na konkurs za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Matematika, sa temom „Teorija čvorova“, održaće se u utorak 30.05.2017. u 11 časova u Svečanoj sali TMF-a. Kandidat koji je pozvan da održi predavanje: Dr Ana Zekić.

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU IM

Opšte vesti

Pristupno predavanje za kandidata koji se prijavio na konkurs za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Inženjerstvo materijala, sa temom „Prikaz prirubnog spoja posude pod pritiskom i formiranje deformacionog dijagrama“, održaće se u ponedeljak 29.05.2017. u 15 časova u Kabinetu za OTN. Kandidat koji je pozvan da održi predavanje: Dr Bojan Međo.

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU HI

Opšte vesti

Pristupno predavanje za kandidate koji su se prijavili na konkurs za izbor 2 docenta za užu naučnu oblast Hemijsko inženjerstvo, sa temom „Strujanje fluida u pakovanom i fluidizovanom sloju čestica“, održaće se u četvrtak 25. maja 2017. godine u Svečanoj sali TMF-a sa početkom u 14 časova. Redosled kandidata je:

1. Danica Brzić u 14 časova

2. Radojica Pešić u 15 časova.

Javna rasprava o Planu o upravljanju životnom sredinom

Opšte vesti

U sredu 30. novembra 2016. godine u 10 časova u Svečanoj sali TMF  biće održana javna rasprava o Planu upravljanja životnom sredinom projekta pod nazivom " High protein soybean-based probiotic feed with increased digestibility" u okviru Programa saradnje nauke i privrede Fonda za inovacionu delatnost.

Pozivaju se eksperti iz oblasti zaštite životne sredine i zainteresovana javnost da učestvuju u javnoj raspravi o efektima ovog projekta na životnu sredinu i planu mera za očuvanje životne sredine koji će predstaviti podnosioci projekta.