Navigacija

Važno: Problem sa zvaničnom elektronskom poštom

Studentske vestiOpšte vesti

Usled slanja studentima nešto većeg broja poruka na početku semestra, sa adresa iz istog domena, dešava se da servis elektronske pošte automatski preusmeri poruku u direktorijum "Nepoželjno" (folder: Spam).

Molimo studente TMF da, u predstojećem periodu, dok ne uspostave komunikaciju sa svim predmetnim nastavnicima, proveravaju i direktorijum "Nepoželjno" (folder: Spam). U slučaju da se u njemu nađe i neka poruka koja ne bi trebalo tu da završi, treba je označiti da "Nije nepoželjna poruka" ("Not spam").

Predmetni nastavnici