Navigacija

Seminar "Inteligenta ambalaža"

Privredna Komora Srbije redovno održava seminare sa ciljem da informišu inženjere iz kompanija – članca PKS, o najnovijim dostignućima i kretanjima u raznim oblastima privredne delatnosti.

U želji da kolegama iz industrije ambalaže i grafičke industrije obezbedi najsvežije informacije o trendovima u svetu, PKS se obratila Tehnološko-metalurškom fakultetu sa predlogom da zajednički organizuju seminar posvećen "inteligentnoj ambalaži". Poziv je rado prihvaćen, pa je grupa profesora sa Grafičkog inženjerstva, dizajna i ambalaže, Inženjerstva materijala i Biohemijskog inženjerstva i biotehnologije pripremila i 12.05.2017. održala nekoliko interesantnih predavanja.

Na početku seminara, odato je priznanje za dugogodišnji rad gospodinu Novici Vučetinu, doajenu ambalažne struke, osnivaču časopisa Savremeno pakovanje, koji i danas izlazi u digitalnoj formi.

Posle predstavljanja kolege Vučetina, pred oko 40 kolega iz ambalažne i grafičke industrije, predstavljen je i novi nastavni profil u okviru Inženjerstva materijala na TMF-u: GRAFIČKO INŽENJERSTVO, DIZAJN I AMBALAŽA.

Održana su predavanja sa sledećim temama:

- Aktivna i inteligentna ambalaža, Nenad Đorđević
- Polimerna degradabilna ambalaža, Melina Kalagasidis Krušić
- Kompozitni i funkcionalni materijali u ambalažnoj industriji, Radmila Jančić-Hajneman
- Označavanje ambalaže, Predrag Živković
- Pakovanje prehrambenih proizvoda, Milena Žuža
- Savremeni postupci štampanja ambalaže, Predrag Živković
- Ambalažni oblici sa naprednim funkcijama, Predrag Živković

Seminar "inteligentna ambalaža" je, kao i ova praksa stalnog usavršavanja kolega iz privrede, povoljno ocenjen među učesnicima, tako da će PKS i TMF nastojati da nastave i prošire saradnju na ovom a i drugim poljima.