Navigacija

prof. dr Mirjana Filipović

Redovni profesor
Katedra za metalurško inženjerstvo

TMF - velika zgrada, kancelarija 347

011/3370394
011/3303675
Naučna oblast Metalurgija
Datum izbora u zvanje 22. januar 2014.

Predmeti

14DMI12 14DMI12 - Očvršćavanje metala
14IIM412 14IIM412 - Livenje metalnih materijala
14MIMF22 14MIMF22 - Materijali otporni na habanje
14MIN496 14MIN496 - Specijalne tehnike livenja metala
14MMI20 14MMI20 - Ispitivanje metala - kontrola kvaliteta
14MMI4 14MMI4 - Očvršćavanje metala
MIMF14 MIMF14 - Očvršćavanje materijala
MIN214 MIN214 - Osnovi očvršćavanja metala
MIN310 MIN310 - Livenje metala i modelovanje alata
MIN35 MIN35 - Ispitivanje metala
MIN481 MIN481 - Materijali otporni na habanje

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Mentorstvo

Master akademske studije

  • Karakterizacija mikrostrukture Al5Cu legure nakon različitih faza tehnološkog procesa izrade šipki, Goran Vujović, 30.09.2015.
  • Karakterizacija mikrostrukture Al4Mg legure DC postupkom, Ivan Vučković, 30.09.2015.
  • Mikrostruktura i mehanička svojstva Al5Mg legure livene DC postupkom u niskofrekventnom elektromagnetnom polju, Andrija Milović, 20.09.2012.

Osnovne akademske studije

  • Uticaj homogenizacionog žarenja na mikrostrukturu hipoeutektičke Al-Cu legure livene DC postupkom, Stefan Dikić, 30.09.2015.
  • Uticaj povišenog sadržaja cinka na mikrostrukturu u livenom stanju legure tipa Al5Mg, Goran Vujović, 30.09.2014.

Osnovne studije

  • Rast monokristala germanijuma primenom elektronske birgman/ stockbarger metode, Joka Buha, 29.05.2001.