Navigacija

Arhiva vesti

Obaveštenje o pristupnom predavanju OHT

Opšte vesti

Pristupno predavanje za kandidate koji su se prijavili na konkurs za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Hemijsko inženjerstvo, održaće se u utorak 22. januara 2019. godine u 11 časova u Svečanoj sali Tehnološko-metalurškog fakulteta, sa temom:


Predmet sa osnovnih studija: Projektovanje procesa u OHT

Nastavna jedinica: Tehnološki proces – Analiza studije slučaja

Studija slučaja: Projektovanje procesa katalitičke obrade srednjih destilata sa vodonikom (hidrotriting ili HDS/HDN proces)


Vreme trajanja izlaganja: 30 – 45 min


 Redosled izlaganja kandidata (azbučni redosled):

1. Slobodan Glišić u 11 časova,

2. Marina Mihajlović u 12 časova,

3. Marko Stamenić u 13 časova.

Poziv za učešće na 63. Nacionalnu konferenciju i 6. međunarodnu konferenciju za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku

Opšte vesti

Društvo za ETRAN, pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i uz podršku kolektivnih članova Društva i međunarodnogudruženja IEEE organizuje

63. Nacionalnu konferenciju i 6. međunarodnu konferenciju za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku. Detaljnije

Obaveštenje o pristupnom predavanju GI

Opšte vesti

Pristupno predavanje po konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Inženjerstvo materijala za jednog prijavljenog kandidata, dr Vuka Radmilovića, održaće se u sredu 09.01.2019. godine u 14 časova u Svečanoj sali Tehnološko-metalurškog fakulteta, sa temom: "Savremeni postupci štampanja za izradu solarnih ćelija treće generacije".
 

Međunarodna konferencija  "Electron Microscopy of nanostructures - ELMINA 2018"

Opšte vesti

Međunarodna konferencija  "Electron Microscopy of nanostructures - ELMINA 2018", u organizaciji Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpske akademije nauka i umetnosti, održana je od 27.08. do 29.08, u Svečanoj sali Rektorata Beogradskog univerziteta gde su se okupili ugledni svetski istraživači iz ove oblasti, u svojstvu plenarnih predavača.


Otvaranje farmaceutske čiste sobe

Opšte vesti

U sredu, 03.10. na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu otvorena je farmaceutska čista soba, namenjena podizanju nivoa kvaliteta nastave na profilu Farmaceutsko inženjerstvo.

Poziv za prijavu apstrakata za sedamnaestu konferenciju mladih istraživača

Opšte vesti

Poziv za prijavu apstrakata za sedamnaestu konferenciju mladih istraživača “Seventeenth Young  Researchers’ Conference – Materials Science and Engineering” koja če se održati 5.-7.12.2018. godine u Beogradu. Organizatori su Društvo za istraživanje materijala Srbije i Institut tehničkih nauka SANU, koji su organizovali i prethodnih 16 konferencija mladih istraživača kao i 20 YUCOMAT konferencija.

Uspeh naših kolega u Češkoj

Opšte vesti

Tim stručnjaka, među kojima su i profesori i istraživači sa Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, osvojio je zlatnu medalju na Međunarodnoj izložbi tehničkih inovacija, patenata i pronalazaka