Navigacija

TMF i Tigar Tyres doo potpisali Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji

Opšte vesti

Kompanija  Tigar Tyres doo iz Pirota, koja je deo Michelin grupacije, potpisala je 5.jula 2022. godine Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Tehnološko-metalurškim fakultetom u Beogradu.

Potpisivanjem Ugovora biće omogućena saradnja na unapređenju nastave i naučnoistraživačkog rada, osavremenjivanje nastavnih i vannastavnih aktivnosti studenata, organizacija stručne prakse i praktične nastave studenata u pogonima Tigar Tyres, saradnja u definisanju i izradi projektnih, diplomskih i master radova, saradnja u realizaciji naučnoistraživačkih, razvojnih i inovacionih projekata, saradnja u oblasti komercijalnih poslova, kao i drugi vidovi saradnje.

Potpisivanju Ugovora prisustvovao je direktor sektora ljudski resursa Tigar Tyres, Zoran Kostić, koji je istakao važnost ovakvog vida saradnje.