Навигација

Обавештење о упису зимског семестра - основне академске студије

Студентске вестиОпште вести

Упис зимског семестра за студенте основних академских студија, који су факултет уписали пре школске 2022/2023. године, обавиће се у три корака:

 1. Пријава предмета за слушање преко веб портала за студенте
 2. Заказивање термина за упис у студентској служби
 3. Долазак са неопходном документацијом у заказном термину

1. Пријава предмета за слушање

Студенти ће имати могућност да у периоду од 28. септембра до 4. октобра преко својих налога на веб порталу за студенте изврше пријаву предмета које желе да слушају у зимском семестру. Да би студент могао да пријави предмете за слушање, неопходно је да нема отворених пријава испита. У случају проблема са отвореним пријавама, а након завршетка Октобар 2 испитног рока, студенти се могу обратити својим предметним професорима и замолити их да врате испитне пријаве у студентску службу.

Веб портал неће дозволити пријаву предмета за које није испуњена условљеност. Максимални број бодова које студенти могу да пријаве по семестру износи 45 ЕСПБ, с тим што се сваки бод преко 30 ЕСПБ плаћа по цени од 1.250,00 динара. Самофинансирајући студенти плаћају укупан број бодова које су пријавили по истој цени. Препорука студентима је да не пријављују већи број ЕСПБ бодова од 30, јер ће, у случају да не положе пријављене предмете, морати да плате слушање истих и у наредној школској години.

По окончању поступка пријаве, неопходно је да студент одштампа списак предмета које је пријавио преко налога на веб порталу.

2. Заказивање термина за упис

Након окончања поступка пријаве предмета за слушање, неопходно је да студент закаже термин у коме ће доћи да преда документацију у студентској служби. Заказивање термина могуће је извршити искључиво преко електронске форме.  Након заказивања термина, на адресу електронске поште коју је студент навео у оквиру електронске форме биће послата потврда о заказном термину.

Упис студената обавиће се у студентској служби радним данима у периоду од 30. септембра до 5. октобра 2022. године, а расположиви термини биће означени на електронској форми преко које се врши заказивање.

Неопходно је да студенти пажљиво евидентирају своје податке у електронској форми и изаберу тачно један термин у којем сигурно могу да дођу да предају документацију. Вишеструке пријаве преко форме неће бити узимане у обзир и биће брисане. Приликом доласка студенти ће морати да покажу потврду о заказаном термину (одштампати мејл или показати мејл на телефону).

3. Долазак са неопходном документацијом

Студенти који су заказали термин доласка у студентску службу треба да припреме следећу документацију:

 • индекс са свим уписаним оценама положених предмета,
 • један попуњен пријавни лист ШВ20 (и ажуриран електронски ШВ20 образац),
 • одштампани списак пријављених предмета за слушање током зимског семестра (са веб портала),
 • доказ о уплати од 100,00 динара на текући рачун Факултета 840-1441666-69, позив на број 89100, сврха уплате: за Центар за развој каријере,
 • доказ о уплати од 500,00 динара на текући рачун Факултета 840-1441666-69, позив на број 300, сврха уплате: Осигурање студената,
 • доказ о уплати прве рате школарине (за студенте који плаћају школарину): трећину износа која одговара броју пријављених ЕСПБ бодова помножених са 1.250,00 динара, на текући рачун Факултета 840-1441666-69, позив на број 89100, сврха уплате: прва рата школарине,
 • потврду из библиотеке.

Како би се избегле гужве неопходно је да студенти са припремљеном документацијом дођу у заказном термину без кашњења.

Подношење молби студентској служби:

Пријава предмета за слушање неће бити могућа без подношења додатне молбе у следећим случајевима:

 1. Студенти који желе да промене студијски програм морају пре пријаве предмета за слушање да поднесу молбу студентској служби. Уз молбу прилажу и доказ о уплати од 5.000,00 динара на текући рачун Факултета 840-1441666-69, позив на број 89100, сврха уплате: молба за промену студијског програма (трошкова молбе ослобођени су студенти који су се први пут уписали у школској 2021/2022. години). Молба се подноси у студентској служби (соба број 6) радним данима од 11 до 13 часова у периоду од 23. до 29. септембра 2022. године. Образац молбе може се купити у скриптарници Факултета. У случају да молба буде одобрена, студентска служба ће у информационом систему ажурирати студијски програм и омогућити пријаву предмета са другог студијског програма. Студенти након промене студијског програма прате претходно наведене кораке да би реализовали упис.
 2. Студенти којима истиче законски предвиђен рок за завршетак студија од 8 година, подносе молбу за продужетак рока за завршетак студија до истека троструког броја школских година потребних за реализацију уписаног студијског програма. Студенти уз молбу прилажу и доказ о уплати од 5.000,00 динара на текући рачун Факултета 840-1441666-69, позив на број 89100, сврха уплате: молба за продужетак рока за завршетак студија. Молба се подноси у студентској служби (соба број 6) при доласку у заказаном термину. Образац молбе може се узети у скриптарници Факултета. 
 3. Реуписани и поново уписани студенти којима истиче законски предвиђен рок за завршетак студија, подносе молбу за продужетак рока за завршетак студија до истека троструког броја школских година потребних за реализацију уписаног студијског програма. Студенти уз молбу прилажу и доказ о уплати од 5.000,00 динара на текући рачун Факултета 840-1441666-69, позив на број 89100, сврха уплате: молба за продужетак рока за завршетак студија. Молба се подноси у студентској служби (соба број 6) при доласку у заказаном термину. Образац молбе може се узети у скриптарници Факултета. 
 4. Студенти који желе да пријаве предмете за које нису испуњени предвиђени услови морају да поднесу молбу студентском парламенту. Молбе се могу поднети студентском парламенту до 30. септембра. Образац молбе може се узети у скриптарници Факултета. У случају да молба буде одобрена, додатни предмети ће бити пријављени при доласку студента у заказаном термину за предају документације, док остале предмете пријављују сами и реализују упис у складу са претходно наведеним корацима.

Сва питања у вези са уписом слати искључиво на адресу upis@tmf.bg.ac.rs.