Navigacija

prof. dr Petar Đukić

TMF - velika zgrada, kancelarija 310

011/3303767
lokal 767
011/3303728
Naučna oblast Ekonomija
Datum izbora u zvanje 17. april 2000.

Bibliografija

Knjige

 1. Petar Đukić i Slaviša Đukanović, Održivi razvoj: društveno-ekonomski i ekološki aspekti, udžbenik, Tehnološko-metalurški akultet, Univerzitet u Beogradu, 2018, 506; ISBN 978-86-7401-358-1
 2. Petar Đukić, Primenjena ekonomija: u svetlu tehnoloških promena, udžbenik, Tehnološko- metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2018, 370; ISBN 978-86-7401-357-1
 3. Petar Đukić, Naša Radobuđa- sećanja i svedočenja, monografija, Kulurno-prosvetna zajednica Srbije i Zavičajno društvo Ariljaca i prijatenja Arilja u Beogradu, 2016, 274; ISBN 978-86-7596-195-6
 4. Petar Đukić, Održivi razvoj: ekonomsko-ekološki izazovi, udžbenik, Tehnološko-metalurški fakultet, Univezitet u Beogradu, 2015, 496; ISBN 987-86-7401-324-3
 5. Petar Đukić i Slaviša Đukanović, Održivi razvoj: ekonomsko-ekološki izazovi, udžbenik, Tehnološko-matalurški fakultet,Univerzitet u Beogradu, 2015, 496; ISBN 978-86-7401-324-3
 6. Petar Đukić, Primenjena ekonomija: u inženjerstvu i tehnologigji, udžbenik, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2015, 373; ISBN 978-86-70401-326-7
 7. Petar Đukić, Osnovi ekonomije - za inženjere, udžbenik, Tehnološko-,metalurški fakultet, Univerzitet u beogradu, 2008, 328; ISBN 798-86-7401-254-3
 8. Petar Đukić i Mile Pavlovski, Ekologija i društvo, monografija, Ekocentar, Beograd, 1999, 214; ISBN 86-7124-006-1
 9. Petar Đukić, Moć i nemoć ekonomske politike, monografija, Atlantida RS, Zemun, 1997, 197; ISBN Yu ISBN 86-7350-001-Dž
 10. Petar Đukić, Iskušenja ekonomske politike - hronologija života pod sankcijama, monografija, PS Grmeč, DD Privredni pregled, Beograd, 1995, 232; ISBN YU ISBN 86-315-0130-1
 11. Petar Đukić, Osnovi ekonomije, udžbenik, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, 1994, 190; ISBN YU 86-7401-089-X

Mentorstvo

Master akademske studije

 • Ekonomija i ekologija vodosnabdevanja urbanih sredina - analiza na primeru grada Beograda, Vladimir Mandić, 30.09.2021.

Osnovne studije

 • Razvoj i perspektive tržišta lizinga u Srbiji sa akcentom na njegovu reproduktivnu namenu, Strajin Lekić, 19.04.2016.
 • Ekonomsko - tehnološko stanje i perspektive industrije konditorskih proizvoda - Analiza na primeru A.D. " Soko Štark" Beograd, Danica Simić, 30.09.2009.
 • Energetska perspektiva upotrebe prirodnog gasa kao ekološkog goriva; društveno-ekonomski aspekti procesa gasifikacije u Srbiji, Maja Mirković, 20.05.2009.
 • Upravljanje i održivi razvoj vodnih resursa u Srbiji; Analiza na primeru sistema za vodosnabdevanje " Rzav " - Arilje, Nikola Jekić, 12.03.2009.
 • Mogućnosti proizvodnje i upotrebe biodizela u Srbiji; u okviru realizacije koncepta održive energetike, Dejan Đorđević, 09.07.2008.
 • Ekonomski i ekološki aspekti korišćenja i uapređenja hidroenergetskih potencijala u srbiji, Zvonko Banjeglav, 21.06.2006.