Навигација

проф. др Петар Ђукић

ТМФ - велика зграда, канцеларија 310

011/3303767
локал767
011/3303728
Научна областЕкономија
Датум избора у звање 17. април 2000.

Библиографија

Књиге

 1. Петар Ђукић и Славиша Ђукановић, Одрживи развој: друштвено-економски и еколошки аспекти, уџбеник, Технолошко-металуршки акултет, Универзитет у Београду, 2018, 506; ISBN 978-86-7401-358-1
 2. Петар Ђукић, Примењена економија: у светлу технолошких промена, уџбеник, Технолошко- металуршки факултет, Универзитет у Београду, 2018, 370; ISBN 978-86-7401-357-1
 3. Петар Ђукић, Наша Радобуђа- сећања и сведочења, монографија, Кулурно-просветна заједница Србије и Завичајно друштво Ариљаца и пријатења Ариља у Београду, 2016, 274; ISBN 978-86-7596-195-6
 4. Петар Ђукић, Одрживи развој: економско-еколошки изазови, уџбеник, Технолошко-металуршки факултет, Унивезитет у Београду, 2015, 496; ISBN 987-86-7401-324-3
 5. Петар Ђукић и Славиша Ђукановић, Одрживи развој: економско-еколошки изазови, уџбеник, Технолошко-маталуршки факултет,Универзитет у Београду, 2015, 496; ISBN 978-86-7401-324-3
 6. Петар Ђукић, Примењена економија: у инжењерству и технологигји, уџбеник, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, 2015, 373; ISBN 978-86-70401-326-7
 7. Петар Ђукић, Основи економије - за инжењере, уџбеник, Технолошко-,металуршки факултет, Универзитет у београду, 2008, 328; ISBN 798-86-7401-254-3
 8. Петар Ђукић и Миле Павловски, Eкологија и друштво, монографија, Екоцентар, Београд, 1999, 214; ISBN 86-7124-006-1
 9. Петар Ђукић, Моћ и немоћ економске политике, монографија, Atlantida RS, Zemun, 1997, 197; ISBN Yu ISBN 86-7350-001-Џ
 10. Петар Ђукић, Искушења економске политике - хронологија живота под санкцијама, монографија, ПС Грмеч, ДД Привредни преглед, Beograd, 1995, 232; ISBN YU ISBN 86-315-0130-1
 11. Петар Ђукић, Основи економије, уџбеник, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, 1994, 190; ISBN YU 86-7401-089-X

Менторство

Мастер академске студије

 • Економија и екологија водоснабдевања урбаних средина - анализа на примеру града Београда, Владимир Мандић, 30.09.2021.

Основне студије

 • Развој и перспективе тржишта лизинга у Србији са акцентом на његову репродуктивну намену, Страјин Лекић, 19.04.2016.
 • Економско - технолошко стање и перспективе индустрије кондиторских производа - Анализа на примеру А.Д. " Соко Штарк" Београд, Даница Симић, 30.09.2009.
 • Енергетска перспектива употребе природног гаса као еколошког горива; друштвено-економски аспекти процеса гасификације у Србији, Маја Мирковић, 20.05.2009.
 • Управљање и одрживи развој водних ресурса у Србији; Анализа на примеру система за водоснабдевање " Рзав " - Ариље, Никола Јекић, 12.03.2009.
 • Могућности производње и употребе биодизела у Србији; у оквиру реализације концепта одрживе енергетике, Дејан Ђорђевић, 09.07.2008.
 • Економски и еколошки аспекти коришћења и уапређења хидроенергетских потенцијала у србији, Звонко Бањеглав, 21.06.2006.