Navigacija

Arhiva vesti

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU POLAGALI PRIJEMNI ISPIT NA TEHNOLOŠKO-METALURŠKOM FAKULTETU U PRVOM KONKURSNOM ROKU ŠK. 2016/17 GOD.

Vesti o upisuOpšte vesti

          - STUDIJSKI PROGRAM - HEMIJSKO INŽENJERSTVO

          - STUDIJSKI PROGRAM - BIOTEHNOLOGIJA I BIOHEMIJSKO INŽENJERSTVO

          - STUDIJSKI PROGRAM - INŽENJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

          - STUDIJSKI PROGRAM - INŽENJERSTVO MATERIJALA

          - STUDIJSKI PROGRAM- METALURŠKO INŽENJERSTVO

          - STUDIJSKI PROGRAM - TEKSTILNO INŽENJERSTVO

Prezentacija Procter & Gamble

Opšte vesti

Prezentacija programa Internšips (Internships) kompanije Prokter i Gembl (Procter & Gamble) u Svečanoj Sali TMF-a, u ponedeljak, 30. novembra u 13:30, predavač: Nikola Ćurčić, viši inženjer u Inovacionom centru P&G