Navigacija

Arhiva vesti

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU OHT

Opšte vesti

Pristupno predavanje za kandidata koji se prijavio na konkurs za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Hemijsko inženjerstvo, sa temom „Procesi dobijanja konvencionalnih i alternativnih dizel goriva u savremenim rafinerijama“, održaće se u ponedeljak 29.05.2017. u 11 časova u Svečanoj sali TMF-a. Kandidat koji je pozvan da održi predavanje: Dr Sandra Glišić.

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU IZŽS

Opšte vesti

Pristupno predavanje za kandidata koji se prijavio na konkurs za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Inženjerstvo zaštite životne sredine, sa temom „Reoksigenacija i bilans kiseonika u vodama“, održaće se u petak 02.06.2017. u 10 časova u Sali 001 TMF. Kandidat koji je pozvan da održi predavanje: Dr Vladimir Pavićević.

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU S

Opšte vesti

Pristupno predavanje za kandidate koji su se prijavili na konkurs za izbor jednog docenta ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Sociologija, sa temom „Novo klasno strukturiranje u Srbiji“ održaće se u četvrtak 01.06.2017. u 11 časova u Učionici 7 . Kandidat koji je pozvan da održi predavanje: Dr Suzana Ignjatović.

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU MA

Opšte vesti

Pristupno predavanje za kandidata koji se prijavio na konkurs za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Matematika, sa temom „Teorija čvorova“, održaće se u utorak 30.05.2017. u 11 časova u Svečanoj sali TMF-a. Kandidat koji je pozvan da održi predavanje: Dr Ana Zekić.

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU IM

Opšte vesti

Pristupno predavanje za kandidata koji se prijavio na konkurs za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Inženjerstvo materijala, sa temom „Prikaz prirubnog spoja posude pod pritiskom i formiranje deformacionog dijagrama“, održaće se u ponedeljak 29.05.2017. u 15 časova u Kabinetu za OTN. Kandidat koji je pozvan da održi predavanje: Dr Bojan Međo.

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU HI

Opšte vesti

Pristupno predavanje za kandidate koji su se prijavili na konkurs za izbor 2 docenta za užu naučnu oblast Hemijsko inženjerstvo, sa temom „Strujanje fluida u pakovanom i fluidizovanom sloju čestica“, održaće se u četvrtak 25. maja 2017. godine u Svečanoj sali TMF-a sa početkom u 14 časova. Redosled kandidata je:

1. Danica Brzić u 14 časova

2. Radojica Pešić u 15 časova.

Javna rasprava o Planu o upravljanju životnom sredinom

Opšte vesti

U sredu 30. novembra 2016. godine u 10 časova u Svečanoj sali TMF  biće održana javna rasprava o Planu upravljanja životnom sredinom projekta pod nazivom " High protein soybean-based probiotic feed with increased digestibility" u okviru Programa saradnje nauke i privrede Fonda za inovacionu delatnost.

Pozivaju se eksperti iz oblasti zaštite životne sredine i zainteresovana javnost da učestvuju u javnoj raspravi o efektima ovog projekta na životnu sredinu i planu mera za očuvanje životne sredine koji će predstaviti podnosioci projekta.

 

Pristupno predavanje

Opšte vesti

Poštovane koleginice i kolege,

Pozivamo Vas da u utorak, 27. septembra 2016. godine sa početkom u 13 časova u sali 8 Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, Karnegijeva 4, prisustvujete pristupnom predavanju kandidata dr Ivane Jevremović za izbor u zvanje docent za užu naučnu oblast Elektrohemija pod nazivom "Primena elektrohemijskih metoda za ispitivanje procesa korozije metala”.

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU POLAGALI PRIJEMNI ISPIT NA TEHNOLOŠKO-METALURŠKOM FAKULTETU U PRVOM KONKURSNOM ROKU ŠK. 2016/17 GOD.

Vesti o upisuOpšte vesti

          - STUDIJSKI PROGRAM - HEMIJSKO INŽENJERSTVO

          - STUDIJSKI PROGRAM - BIOTEHNOLOGIJA I BIOHEMIJSKO INŽENJERSTVO

          - STUDIJSKI PROGRAM - INŽENJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

          - STUDIJSKI PROGRAM - INŽENJERSTVO MATERIJALA

          - STUDIJSKI PROGRAM- METALURŠKO INŽENJERSTVO

          - STUDIJSKI PROGRAM - TEKSTILNO INŽENJERSTVO