Navigacija

Poziv za moguće angažovanje eksperata iz Srbije u oblasti zaštite životne sredine na projektu “Implementacija Direktive o industrijskim emisijama u Srbiji”

Opšte vesti

Centar za čistiju proizvodnju Tehnološko - metalurškog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, raspisuje konkurs za tim eksperata za zaštitu životne sredine u okviru projekta “Implementacija Direktive o industrijskim emisijama u Srbiji”. Projekat se realizuje u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine Republike Srbije, a uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju preko Ambasade Švedske u Beogradu, u periodu od marta 2018. do avgusta 2020. godine.

Eksperti izabrani u ovoj fazi projekta će imati mogućnost da kasnije budu angažovani na pojedinim zadacima u zavisnosti od njihove ekspertize i dostupnosti. Detalji o pojedinim zadacima, broju dana i datumima angažovanja će se definisati po potrebi tokom trajanja projekta. Ne postoji garancija za angažovanje na projektu, ali će se u svakom slučaju, kada je potrebno angažovanje stručnjaka, oni birati iz tima stručnjaka.  

Stručnjake sa potrebnim profesionalnim iskustvom pozivamo da se prijave za sledeće pozicije (opisi zaduženja dostupni na sledećim linkovima):

  • Zakonodavni okvir (legal)
  • Energetska efikasnost (energy)
  • Upravljanje vodama (water)
  • Sporedni proizvodi životinjskog porekla (byprod)
  • Pomoć nadležnim organima pri izradi nacrta integrisane dozvole (permit)
  • Priprema predloga projekata (proj)
  • Zastupljenost u medijima (comm)
  • Predavači na obukama za operatere i nadležne organe (train)

 

Rok za prijavu je 7. maj 2018. godine.

 

Zainteresovani kandidati treba da dostave svoju biografiju na engleskom jeziku, na e-mail: ippc@tmf.bg.ac.rs

Biografija treba da bude pripremljena u sledećem formatu: CV format

NAPOMENA: Molimo Vas da u naslovu poruke navedete poziciju za koju se prijavljujete.

Po završetku prijavnog roka biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor. Svim ostalim kandidatima se zahvaljujemo na interesovanju.