Навигација

Позив за могуће ангажовање експерата из Србије у области заштите животне средине на пројекту “Имплементација Директиве о индустријским емисијама у Србији”

Опште вести

Центар за чистију производњу Технолошко - металуршког факултета, Универзитета у Београду, расписује конкурс за тим експерата за заштиту животне средине у оквиру пројекта “Implementacija Direktive o industrijskim emisijama u Srbiji”. Пројекат се реализује у сарадњи са Министарством заштите животне средине Републике Србије, а уз финансијску помоћ Шведске агенције за међународни развој и сарадњу преко Амбасаде Шведске у Београду, у периоду од марта 2018. до августа 2020. године.

Експерти изабрани у овој фази пројекта ће имати могућност да касније буду ангажовани на појединим задацима у зависности од њихове експертизе и доступности. Детаљи о појединим задацима, броју дана и датумима ангажовања ће се дефинисати по потреби током трајања пројекта. Не постоји гаранција за ангажовање на пројекту, али ће се у сваком случају, када је потребно ангажовање стручњака, они бирати из тима стручњака.  

Стручњаке са потребним професионалним искуством позивамо да се пријаве за следеће позиције (описи задужења доступни на следећим линковима):

  • Законодавни оквир (legal)
  • Energetska efikasnost (energy)
  • Управљање водама (water)
  • Споредни производи животињског порекла (byprod)
  • Pomoć nadležnim organima pri izradi nacrta integrisane dozvole (permit)
  • Priprema predloga projekata (proj)
  • Zastupljenost u medijima (comm)
  • Predavači na obukama za operatere i nadležne organe (train)

 

Рок за пријаву је 7. мај 2018. године.

 

Заинтересовани кандидати треба да доставе своју биографију на енглеском језику, на е-маил: ippc@tmf.bg.ac.rs

Биографија треба да буде припремљена у следећем формату: CV формат

НАПОМЕНА: Молимо Вас да у наслову поруке наведете позицију за коју се пријављујете.

По завршетку пријавног рока биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор. Свим осталим кандидатима се захваљујемо на интересовању.