Navigacija

dr Dejan Trifunović

Naučni saradnik
Katedra za konstrukcione materijale

TMF - velika zgrada, kancelarija 102

011/3370407
011/3303835
lokal 835
Naučna oblast Inženjerstvo materijala
Datum izbora u zvanje 28. januar 2016.