Navigacija

dr Nikola Knežević

Viši naučni saradnik
Katedra za neorgansku hemijsku tehnologiju

TMF - velika zgrada, kancelarija 041

011/3303740
lokal 740
Naučna oblast Hemija
Datum izbora u zvanje 24. maj 2017.