Navigacija

dr Ivana Malagurski

Istraživač saradnik
Katedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju

TMF - velika zgrada, kancelarija 35

011/3303609
lokal 609
Datum izbora u zvanje 6. jul 2017.