Navigacija

prof. dr Endre Romhanji

Katedra za metalurško inženjerstvo

TMF - mala zgrada, kancelarija 012

011/3370403
011/3303863
lokal 863
Naučna oblast Metalurgija
Datum izbora u zvanje 17. april 2019.

Predmeti

14D013 14D013 - Nanostrukturni metalni materijali
14DMI1 14DMI1 - Deformaciono procesiranje metala–viši kurs
14DMI9 14DMI9 - Mehaničko ponašanje materijala
14MIMA3 14MIMA3 - Metalni ambalažni materijali
14MIMKM2 14MIMKM2 - Aluminijumske legure - svojstva i primena
14MMI3 14MMI3 - Mehanika i metalurgija oblikovanja metala

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije