Navigacija

prof. dr Zorica Cvijović

TMF - velika zgrada, kancelarija 58

011/3303789
011/3370469
lokal 789
Naučna oblast Metalurgija
Datum izbora u zvanje 1. oktobar 2017.

Predmeti

14DMI02 14DMI02 - Fizička metalurgija zavarivanja
14DMI13 14DMI13 - Stereološka analiza strukture
14DMI7 14DMI7 - Karakterizacija strukture materijala

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Mentorstvo

Osnovne studije

  • Uticaj mikrostrukturnog stanja na izdavanje sekundarnih faza u dupleks nerđajućim čelicima, Biljana Dimčić, 30.09.2002.