Navigacija

nast. dr Vera Ošmjanski

Nastavnik stranog jezika
Katedra za društvene nauke
Naučna oblast Engleski jezik
Datum izbora u zvanje 13. maj 2019.