Navigacija

nast. dr Vera Ošmjanski

Nastavnik stranog jezika
Katedra za društvene nauke

TMF - velika zgrada, kancelarija 212

Naučna oblast Engleski jezik
Datum izbora u zvanje 13. maj 2019.