Navigacija

prof. dr Saša Kočinac

Redovni profesor
Katedra za tehničku fiziku

TMF - velika zgrada, kancelarija 13 b

011/3303633
lokal 633
Naučna oblast Tehnička fizika i fizička elektronika
Datum izbora u zvanje 15. maj 2013.

Predmeti

14ZP103 14ZP103 - Tehnička fizika 1
14ZP113 14ZP113 - Tehnička fizika 2
14IIM38 14IIM38 - Fizika čvrstog stanja
14MZH11 14MZH11 - Odabrana poglavlja fizike materijala
D174 D174 - Fizika materijala
D175 D175 - Fizika čvrstog stanja
MIMF6 MIMF6 - Materijali u elektrotehnici
TET103 TET103 - Tehnička fizika

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije