Navigacija

VAŽNO - Novi studentski nalozi elektronske pošte za službenu komunikaciju

Studentske vestiOpšte vesti

Svim studentima svih nivoa studija, koji su svoje studiranje na TMF započeli školske 2008/2009 ili kasnije, IT služba TMF otvorila je nalog elektronske pošte na domenu estudent.tmf.bg.ac.rs. Od školske 2020/2021 sva službena komunikacija između TMF-a (profesori i službe TMF) i studenata obavljaće se isključivo preko službenog naloga studenata. Ovo se odnosi i na pozive za učestvovanje u sastancima/nastavi na daljinu preko servisa Zoom ili Google Meet, kao i na pozive za ulazak u Google Classroom.

Svaki student TFM u toku prve nastavne nedelje treba da:

1. poseti adresu http://webmail.estudent.tmf.bg.ac.rs/ ;

2. se uloguje sa svojim novim korisničkim imenom (user name), koje je istovremeno i nova službena adresa elektronske pošte, a koje ima sledeću strukturu: godina_upisabroj_indeksa@estudent.tmf.bg.ac.rs

primer: student koji se upisao 2019. godine i dobio indeks pod brojem 459 imaće sledeće korisničko ime:
20190459@estudent.tmf.bg.ac.rs
(svi studentski nalozi imaju tačno osam cifara u nazivu!);

3. unese generičku lozinku (password), koja se sastoji se od svih 13 cifara njegovog JMBG;

4. izabere komandu "Dalje", posle koje će se pojaviti obavezujući zahtev da se odmah promeni lozinka;

5. prilikom popunjavanja podataka o korisniku naloga proveri da je upisano njegovo puno ime i prezime (kao u indeksu), da bi se na taj način pojavio u komunikaciji sa profesorima;

6. navede rezervnu adresu elektronske pošte i broj mobilnog telefona, što je neophodno za bezbednosne provere prilikom pristupanja nalogu sa novog uređaja i za dobijanje nove lozinke ako se stara zaboravi.

Tačkom 6. završava se aktivacija službenog naloga elektronske pošte studenta TMF.

U slučaju da student zaboravi šifru, podaci koje je ostavio pod tačkom 6. omogućavaju da se na jednostavan način, bez tuđe pomoći, dobije nova šifra preko mobilnog telefona ili preko rezervne adrese elektronske pošte.

Ukoliko student propusti da navede podatke pod tačkom 6. i zaboravi šifru za otvaranje svog službenog naloga, moraće da se u pisanoj formi obrati studentskoj službi, koja će onda, uz sav drugi posao, morati da rešava i takve trivijalne probleme koji se mogu jednostavno izbeći.

Ukoliko je neko već otvorio nalog, a nije popunio podatke pod tačkom 6, to može učiniti i naknadno, kroz podešavanje svog profila.