Navigacija

Obaveštenje o upisu viših godina i obnovi godine - doktorske akademske studije

Studentske vestiOpšte vesti

Upis viših godina i obnova godine za studente doktorskih akademskih studija, koji su fakultet upisali pre školske 2020/2021. godine, obaviće se u dva koraka:

 1. Zakazivanje termina za upis u studentskoj službi
 2. Dolazak sa neophodnom dokumentacijom u zakaznom terminu

Uslovi za upis u više godine doktorskih studija prethodno su objavljeni ovde.

1. Zakazivanje termina za upis

Pre zakazivanja termina, potrebno je proveriti preko elektronskog naloga da li su svi položeni ispiti i sve uplate školarine evidentirani. U slučaju da postoje otvorene prijave ili neevidentirani ispit neophodno je obavestiti studentskom službu elektronskom poštom na upis2020@tmf.bg.ac.rs, a uplate školarina iz školske 2019/2020. godine na vreme pravovremeno regulisati u studentskoj službi.

Zakazivanje termina moguće je izvršiti isključivo preko elektronske forme.  Nakon zakazivanja termina na adresu elektronske pošte koju je student naveo u okviru elektronske forme biće poslata potvrda o zakaznom terminu.

Upis studenata obaviće se u studentskoj službi (soba broj 5) radnim danima u periodu od 26. oktobra do 28. oktobra 2020. godine, od 10 do 15 časova, u zakazanim terminima.

Neophodno je da studenti pažljivo evidentiraju svoje podatke u elektronskoj formi i izaberu tačno jedan termin u kojem sigurno mogu da dođu da predaju dokumentaciju. Višestruke prijave preko forme neće biti uzimane u obzir.

2. Dolazak sa neophodnom dokumentacijom

Studenti koji su zakazali termin dolaska u studentsku službu treba da pripreme sledeću dokumentaciju:

 • indeks,
 • jedan popunjen prijavni list ŠV20 (i ažuriran elektronski ŠV20 obrazac),
 • dokaz o uplati od 100,00 dinara na tekući račun Fakulteta 840-1441666-69, poziv na broj 89100, svrha uplate: za Centar za razvoj karijere,
 • dokaz o uplati od 300,00 dinara na tekući račun Fakulteta 840-1441666-69, poziv na broj 300, svrha uplate: Osiguranje studenata,
 • dokaz o uplati prve rate školarine za zimski semestar (za studente koji plaćaju školarinu): uplata na tekući račun Fakulteta 840-1441666-69, poziv na broj 62400, svrha uplate: prva rata školarine,
 • fotokopiju ugovora za stipendiste, studente zaposlene na fakultetima i u institutima članicama Univerziteta u Beogradu, zaposlene na TMF i u IC TMF, a za nezaposlene uverenje da je student na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, ne starije od 10 dana.

Kako bi se izbegle gužve i upis obavio u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom neophodno je da studenti sa pripremljenom dokumentacijom dođu u zakaznom terminu bez kašnjenja.

Školarina

Upis u zimski semestar više godine plaća se na sledeći način:

 1. Studenti koji plaćaju punu cenu školarine: Plaća se u iznosu od 49.500,00 dinara i može se uplatiti u dve jednake rate od po 24.750,00 dinara.
 2. Nezaposleni studenti i studenti zaposleni na fakultetima i u institutima članicama Univerziteta u Beogradu:
  • Upis u III semestar je iznosu od 25.000,00 dinara (i upis u IV semestar je 25.000,00 dinara);
  • Upis u V semestar je 25.000,00 dinara (i upis u VI semestar je 25.000,00 dinara);
 3. Studenti zaposleni na TMF, u IC TMF i stipendisti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja:
  • Upis u III semestar je 16.500,00 dinara (upis u IV semestar je 5.500,00 dinara);
  • Upis u V semestar je 5.500,00 dinara (i upis u VI semestar je 5.500,00 dinara).

Upis u obnovljenu godinu se plaća 33.000,00 dinara u dve jednake rate.

Podnošenje molbi studentskoj službi:

Upis studenata neće biti moguć bez podnošenja dodatne molbe u sledećim slučajevima:

Studenti kojima ističe zakonski predviđen rok za završetak studija od 6 godina, podnose molbu za produžetak roka za završetak studija do isteka trostrukog broja školskih godina potrebnih za realizaciju upisanog studijskog programa. Studenti uz molbu prilažu i dokaz o uplati od 5.000,00 dinara na tekući račun Fakulteta 840-1441666-69, poziv na broj 89100, svrha uplate: molba za produžetak roka za završetak studija. Molba se podnosi u studentskoj službi (soba broj 5) radnim danima od 11 do 13 časova u periodu od 21. do 23. oktobra 2020. godine. Obrazac molbe može se uzeti u skriptarnici Fakulteta. U slučaju da molba bude odobrena  realizacija upisa odvija se prema prethodno navedenom uputstvu.

Sva pitanja u vezi sa upisom slati isključivo na adresu upis2020@tmf.bg.ac.rs.