Навигација

Обавештење о условима уписа у више године докторских студија

Студентске вести

Услов за упис у II годину докторских студија је 47 ЕСПБ бодова (најмање 48 ЕСПБ бодова за буџетски статус у оквиру одобрених буџетских квота) остварених у I години студија који укључују положене све обавезне предмете за студијски програм. Под обавезним предметима подразумевају се и предмети из група: Математика, Хемија, Термодинамика и Феномени преноса на студијским програмима где су предвиђени.

Услов за упис у III годину докторских студија су положени сви испити предвиђени студијским програмима докторских студија кандидата укључујући и Енглески језик и одбрањен Завршни испит.

Термини уписа биће накнадно објављени.