Navigacija

Preporuke za rad Fakulteta u novim okolnostima, od 11.05.2020

Studentske vestiOpšte vesti

Na sastanku dekanskog kolegijuima održanog 06.05.2020. godine, doneta je propruka za rad Fakulteta u novim okolnostima počevši od 11.05.2020. godine. Sadržaj preopruke možete pogledati na linku

Dodatno pojašnjenje preporuke sa bližim odrednicama dolasku u zgradu možete pogledati na linku