Navigacija

as. dr. dr Maja Đolić

Asistent sa doktoratom
Katedra za inženjerstvo zaštite životne sredine
Naučna oblast Inženjerstvo zaštite životne sredine
Datum izbora u zvanje 7. mart 2019.