Navigacija

doc. dr Darko Radosavljević

Docent
Katedra za društvene nauke

TMF - velika zgrada, kancelarija 325

011/3370409
Naučna oblast Sociologija
Datum izbora u zvanje 23. oktobar 2012.

Predmeti

14D010 14D010 - Menadžment ljudskih resursa
ZP105 ZP105 - Sociologija

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije