Navigacija

as. master Stefan Dikić

Asistent
Katedra za metalurško inženjerstvo
Naučna oblast Metalurgija
Datum izbora u zvanje 26. oktobar 2017.