Navigacija

as. master Stefan Dikić

Asistent
Katedra za metalurško inženjerstvo
Naučna oblast Metalurgija
Datum izbora u zvanje 30. oktobar 2020.

Predmeti

14IIM21 14IIM21 - Metalni materijali
14IIM413 14IIM413 - Termička obrada metalnih materijala
MIN210 MIN210 - Struktura metalnih materijala
MIN34 MIN34 - Fazne transformacije
MIN39 MIN39 - Termička obrada metala i legura

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije