Navigacija

Prvi konkursni rok za upis na master i doktorske akademske studije - školska 2023/2024. godina

Vesti o upisu

Master akademske studije

Na osnovu Konkursa koji je raspisao Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu u prvu godinu master akademskih studija u školskoj 2023/2024. godini upisuje 230 studenata i to: 155 studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta i 75 samofinansirajućih studenata.

Broj budžetskih i samofinansirajućih mesta po studijskim programima:

 • Hemijsko inženjerstvo: 63 budžetskih mesta i 15 samofinansirajućih mesta,
 • Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija: 40 budžetskih i 15 samofinansirajućih mesta,
 • Inženjerstvo zaštite životne sredine: 25 budžetskih i 13 samofinansirajućih mesta,
 • Inženjerstvo materijala: 12 budžetskih mesta i 10 samofinansirajućih mesta,
 • Metalurško inženjerstvo: 7 budžetskih i 3 samofinansirajuća mesta,
 • Digitalno procesno inženjerstvo: 8 budžetskih i 10 samofinansirajućih mesta,
 • Hemijsko inženjerstvo (nastava na engleskom jeziku): 2 samofinansirajućih mesta,
 • Inženjerstvo materijala (nastava na engleskom jeziku): 3 samofinansirajuće mesto,
 • Inženjerstvo zaštite životne sredine (nastava na engleskom jeziku): 2 samofinansirajuće mesto,
 • Digitalno procesno inženjerstvo (nastava na engleskom jeziku): 2 samofinansirajuća mesta.

Pravila konkursa, načini prijavljivanja i rangiranja i iznos školarine mogu se pronaći na stranici upisa na master akademske studije

Prijava kandidata vrši se u potpunosti elektronskim putem, a biće omogućena preko portala za veb prijavu kandidata u periodu od 08:00 časova 25. septembra do 08:00 časova prepodne 5. oktobra 2023. godine. Kandidati su u obavezi da veb prijavu popune ispravno, u skladu sa zahtevima konkursa, kao i da prilože svu neophodnu dokumentaciju, u zavisnosti od uslova koji se na njih odnose. Za svaki dokument koji se zahteva po uslovima konkursa, kandidati prilažu jedan fajl u formatu pdf (preporučeno), jpg ili png, pri čemu veličina fajla ne može da bude veća od 8 MB. Skeniranje dokumentacije moguće je izvršiti u skladu sa sledećim uputstvom

Zakasnele prijave neće biti razmatrane. Savetuje se kandidatima da dovoljno pre krajnjeg roka proslede svoje prijave, kako bi one mogle biti korigovane u slučaju da Komisija za upis uoči nedostatke. Nepotpune prijave neće moći da budu prihvaćene

Preliminarne rang liste biće objavljene najkasnije 6. oktobra, a konačne 10. oktobra 2023. godine. Upis će biti organizovan u periodu od 11. do 13. oktobra 2023. godine, a tačni termini biće objavljeni na sajtu Fakulteta. 

Eventualna pitanja u vezi sa konkursom mogu se slati Komisiji za upis na upisnakomisija@tmf.bg.ac.rs.

Doktorske akademske studije

Na osnovu Konkursa koji je raspisao Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu u prvu godinu doktorskih akademskih studija u školskoj 2023/2024. godini upisuje 105 studenata i to: 15 studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta i 90 samofinansirajućih studenata.

Broj budžetskih i samofinansirajućih mesta po studijskim programima:

 • Hemijsko inženjerstvo: 4 budžetska mesta i 24 samofinansirajućih mesta,
 • Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija: 3 budžetska i 9 samofinansirajućih mesta,
 • Inženjerstvo materijala: 3 budžetska i 15 samofinansirajućih mesta,
 • Inženjerstvo zaštite životne sredine: 2 budžetska i 14 samofinansirajućih mesta,
 • Hemija: 2 budžetska i 5 samofinansirajućih mesta,
 • Metalurško inženjerstvo: 1 budžetsko i 3 samofinansirajuća mesta,
 • Hemijsko inženjerstvo (nastava na engleskom jeziku): 2 samofinansirajuća mesta,
 • Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (nastava na engleskom jeziku): 3 samofinansirajuća mesta,
 • Inženjerstvo materijala (nastava na engleskom jeziku): 7 samofinansirajućih mesta,
 • Inženjerstvo zaštite životne sredine (nastava na engleskom jeziku): 4 samofinansirajuća mesta,
 • Hemija (nastava na engleskom jeziku): 3 samofinansirajuća mesta,
 • Metalurško inženjerstvo (nastava na engleskom jeziku): 1 samofinansirajuće mesto.

Pravila konkursa, načini prijavljivanja i rangiranja i iznos školarine mogu se pronaći na stranici upisa na doktorske akademske studije

Prijava kandidata vrši se u potpunosti elektronskim putem, a biće omogućena preko portala za veb prijavu kandidata u periodu od 08:00 časova 9. oktobra do 08:00 časova prepodne 19. oktobra 2023. godine. Kandidati su u obavezi da veb prijavu popune ispravno, u skladu sa zahtevima konkursa, kao i da prilože svu neophodnu dokumentaciju, u zavisnosti od uslova koji se na njih odnose. Za svaki dokument koji se zahteva po uslovima konkursa, kandidati prilažu jedan fajl u formatu pdf (preporučeno), jpg ili png, pri čemu veličina fajla ne može da bude veća od 8 MB. Skeniranje dokumentacije moguće je izvršiti u skladu sa sledećim uputstvom

Zakasnele prijave neće biti razmatrane. Savetuje se kandidatima da dovoljno pre krajnjeg roka proslede svoje prijave, kako bi one mogle biti korigovane u slučaju da Komisija za upis uoči nedostatke. Nepotpune prijave neće moći da budu prihvaćene

Preliminarne rang liste biće objavljene 20. oktobra, a konačne 24. oktobra 2023. godine. Upis će biti organizovan u periodu od 25. do 26. oktobra 2023. godine, a tačni termini biće objavljeni na sajtu Fakulteta.

Eventualna pitanja u vezi sa konkursom mogu se slati Komisiji za upis na upisnakomisija@tmf.bg.ac.rs.