Navigacija

XXIV Međunarodni simpozijum celulozno-papirne, ambalažne i grafičke industrije - produženje roka za slanje apstrakta

Opšte vesti

 

TMF i centar CPAG, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i gradom Belišćem, organizuju XXIV Međunarodni simpozijum CPA&G industrije u Beogradu, 21. i 22. juna. 

Simpozijum CPAG je odlična prilika za susret poslodavaca sa potencijalnim kadrovima, inženjera i tehničara iz fabrika sa ekspertima koji predstavjaju najnovija dostignuća i trendove u oblasti, kolega koji razmenjuju iskustva i informacije, zastupnika i predstavnika proizvođača opreme sa vlasnicima i menadžerima kompanija koje proizvode papir ili ambalažu.

S obzirom na multidisciplinarni pristup u proizvodnji celuloze, papira, ambalaže i u grafičkoj industriji, teme simpozijuma mogu biti posebno interesantne profesorima, istraživačima i studentima Tehnološko-metalurškog fakulteta, koji se bave papirom, celulozom, zaštitom životne sredine, energetskom efikasnošću, pripremom vode za primenu u industriji i obradom otpadnih voda, grafičkim i ambalažnim materijalima, sistemima pakovanja, kontrolom kvaliteta, pomoćnim sredstvima u industriji, merno-regulacionim sistemima.

Rok za prijavu rada i slanje apstrakata je produžen do 15.05, a za slanje kompletnog rada koji bi bio u celini objavljen u zborniku radova sa međunarodnog simpozijuma, do 29.05.2023.

Detaljnije informacije o prijavljivanju za učešće na Simpozijumu i o samom Simpozijumu možete pogledati ovde.