Навигација

XXIV Међународни симпозијум целулозно-папирне, амбалажне и графичке индустрије - продужење рока за слање апстракта

Опште вести

 

ТМФ и центар ЦПАГ, у сарадњи са Привредном комором Србије и градом Белишћем, организују XXIV Међународни симпозијум ЦПА&Г индустрије у Београду, 21. и 22. јуна. 

Симпозијум ЦПАГ је одлична прилика за сусрет послодаваца са потенцијалним кадровима, инжењера и техничара из фабрика са експертима који представјају најновија достигнућа и трендове у области, колега који размењују искуства и информације, заступника и представника произвођача опреме са власницима и менаџерима компанија које производе папир или амбалажу.

С обзиром на мултидисциплинарни приступ у производњи целулозе, папира, амбалаже и у графичкој индустрији, теме симпозијума могу бити посебно интересантне професорима, истраживачима и студентима Технолошко-металуршког факултета, који се баве папиром, целулозом, заштитом животне средине, енергетском ефикасношћу, припремом воде за примену у индустрији и обрадом отпадних вода, графичким и амбалажним материјалима, системима паковања, контролом квалитета, помоћним средствима у индустрији, мерно-регулационим системима.

Рок за пријаву рада и слање апстраката је продужен до 15.05, а за слање комплетног рада који би био у целини објављен у зборнику радова са међународног симпозијума, до 29.05.2023.

Детаљније информације о пријављивању за учешће на Симпозијуму и о самом Симпозијуму можете погледати овде.