Navigacija

Obaveštenje o prijavi slušanja predmeta u letnjem semestru - osnovne akademske studije

Studentske vesti

Prijava slušanja predmeta (upis letnjeg semestra), za studente osnovnih akademskih studija koji su fakultet upisali pre školske 2020/2021. godine, obaviće se u periodu od 18. februara do 23. februara preko veb portala za studente. Da bi student mogao da prijavi predmete za slušanje, neophodno je da nema otvorenih prijava ispita i da su ispunjeni uslovi za slušanje predmeta.

Maksimalni broj bodova koje studenti mogu da prijave po semestru iznosi 45 ESPB, s tim što se svaki bod preko 30 ESPB plaća po ceni od 1.100,00 dinara. Samofinansirajući studenti plaćaju ukupan broj bodova koje su prijavili po istoj ceni. Preporuka studentima je da ne prijavljuju veći broj ESPB bodova od 30, jer će, u slučaju da ne polože prijavljene predmete, morati da plate slušanje istih i u narednoj školskoj godini. Uplata treće rate školarine biće realizovana u skladu sa prethodno objavljenim vremenskim planom.

Podnošenje molbi za prijavu slušanja predmeta za koje nije ispunjena uslovljenost:

Veb portal neće dozvoliti prijavu slušanja predmeta za koje nije ispunjena uslovljenost. U ovom slučaju, studenti sami prijavljuju predmete za koje imaju ispunjene uslove ili za koje nije definisana uslovljenost, dok za predmete za koje nije ispunjena uslovljenost mogu podneti dodatnu molbu.

Molba se može podneti studentskom parlamentu najkasnije do 22. februara, a obrazac molbe može se uzeti u skriptarnici Fakulteta. Studentska služba će izvršti prijavu dodatnih predmeta na osnovu odobrenih molbi.

U slučaju problema sa otvorenim prijavama, a nakon početka roka za prijavu, kao i druga pitanja u vezi sa prijavom slušanja predmeta, studenti se mogu obratiti studentskoj službi isključivo na upis2020@tmf.bg.ac.rs.